Đất thực tế nhiều hơn trong GCN QSDĐ có được bồi thường khi thu hồi?

Chủ đề   RSS   
 • #594224 26/11/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1538)
  Số điểm: 55968
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1195 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đất thực tế nhiều hơn trong GCN QSDĐ có được bồi thường khi thu hồi?

  Trong lĩnh vực đất đai, người dân gặp nhiều vấn đề trong việc bồi thường đất khi đất được nhà nước thu hồi. Cụ thể là việc diện tích đất thực tế nhiều hơn diện tích trong chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

  Theo đó, có hay không việc bồi thường phần diện tích không được ghi trong GCN QSDĐ? Việc bồi thường này sẽ được xử lý như thế nào? Bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Bồi thường về đất là gì?

  Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

  Điều kiện để được bồi thường khi bị thu hồi đất    

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường.

  - Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

  - Có Sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp Sổ mà chưa được cấp.

  Như vậy, trường hợp không có Sổ đỏ sẽ được bồi thường nếu đất đang sử dụng có đủ điều kiện cấp sổ nhưng chưa được cấp.

  Nguyên tắc bồi thường về đất khi bị thu hồi

  Theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

  - Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường.

  - Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

  - Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

  Diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích ghi trong Giấy chứng nhận QSDĐ có được bồi thường?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.như sau:

  Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì được bồi thường theo quy định sau đây:

  - Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

  - Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

  - Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

  - Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

  Như vậy, diện tích thu hồi của nhiều hộ gia đình lớn hơn diện tích trong giấy chứng nhận, do đó việc bồi thường được xác định như sau:

  - Diện tích tăng thêm đo đạc thiếu chính xác hoặc kê khai không đúng nhưng ranh giới đất không đổi thì được bồi thường theo diện tích thực tế;

  - Diện tích tăng thêm được xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường;

  - Diện tích tăng thêm do lấn chiếm thì không được bồi thường phần tăng thêm.

   
  639 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (13/04/2023) ThanhLongLS (28/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594332   27/11/2022

  Bồi thường đất thực tế không có trong chứng nhận đã cấp

  Hiện nay việc bồi thường đất thực tế không có trong chứng nhận đã cấp khiến cho người thực hiện pháp luật phải đau đầu, luật có thể quy định rất rõ, tuy nhiên việc thi hành về vấn đề bồi thường đất thực tế không có trong giấy chứng nhận lại vấp phải nhiều vấn đề khó khăn, các quy định ban hành không thực hiên được, hoặc nếu thực hiện cũng rất chồng chéo nhau.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhan3310@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)