Đất rừng sản xuất hết hạn bị thu hồi có được đền bù tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #504318 10/10/2018

  Đất rừng sản xuất hết hạn bị thu hồi có được đền bù tài sản

  Gia đình tôi đang vướng 1 trường hợp ntn

  Dự án đi qua rừng sản xuất, rừng sản xuất nay trước được giao cho hộ gia đình đến nay hết hạn được 2 năm. Giờ có dự án đi qua, xin hỏi:

  1. có được đền bù, hỗ trợ cây cối trên đó cho hộ gia đình không.

  2. Xã có được nhận tiền hỗ trợ đền bù không.

   
  3266 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #504740   15/10/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2145)
  Số điểm: 12195
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1556 lần
  Lawyer

  Theo đó,trong trường hợp của ông Đ nhà nước có quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Việc thu hồi đất  phải dựa trên các căn cứ được quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật đất đai 2013 đó là  “Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất …”

  Trường hợp thu hồi đất của Ông Đ theo điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013 nên sẽ thuộc các trường hợp không được bồi thường về đất theo Điều 82 Luật đất đai 2013:

  Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

  1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

  2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

  3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

  4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này

  Theo Điều 92 Luật Đất đai 2013, các trường hợp sau đây Nhà nước thu hồi đất không bồi thường tài sản gắn liền với đất:

  - Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 (thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai) và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013 (thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người):

  Như vậy việc cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất như trường hợp bạn nêu là đúng với quy định của pháp luật.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.