Đất quy hoạch có được cấp GCN QSDĐ không?

Chủ đề   RSS   
 • #539397 27/02/2020

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 490 lần


  Đất quy hoạch có được cấp GCN QSDĐ không?

  Hiện nay, quyền của người sử dụng đất đối với phần đất thuộc diện quy hoạch được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất Đai 2013, cụ thể như sau:

  “Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

  Mặt khác, theo khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp KHÔNG được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có đưa ra trường hợp:

  “Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

  Như vậy, để xem xét đất trong quy hoạch có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (còn gọi là “sổ đỏ) hay không phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện với khu đất đó đã có hay chưa, cụ thể chia 02 trường hợp sau:

  >>> TH1: Đã có kế hoạch sử dụng đất với khu đất và quyết định thu hồi đất thì sẽ không được cấp sổ đỏ.

  Tuy nhiên, trong trường hợp diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì khi đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất (khoản 2 Điều 49 Luật Đất Đai 2013). Xong, pháp luật hiện nay không có quy định về thời hạn tối đa để điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

  >>> TH2: Kế hoạch sử dụng đất chưa được phê duyệt và chưa có quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ bình thường theo thủ tục pháp luật quy định.

   

   
  7869 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận