Đất không có sổ đỏ, chia thừa kế được không?

Chủ đề   RSS   
 • #557700 12/09/2020

  hoamattroi9297

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2020
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 970
  Cảm ơn: 76
  Được cảm ơn 119 lần


  Đất không có sổ đỏ, chia thừa kế được không?

  Đất không có sổ đỏ có thừa kế được không?

  Đất không có sổ đỏ - Hình minh họa

  Đối với đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì quy định pháp luật về thừa kế như thế nào? Có chia thừa kế đối với đất không có sổ đỏ được không? Cùng theo dõi bài viết để trả lời cho câu hỏi trên nhé

  1. Thế nào là đất không có sổ đỏ?

  Đất không có sổ đỏ là đất khi bạn định cư, sử dụng, canh tác,… mà không có hoặc chưa được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 16  Điều 3 Luật Đất đai 2013.

  “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”

  2. Khi nào đất không có sổ đỏ được phân chia di sản

  Căn cứ vào Điều 609 Bộ Luật dân sự 2015 thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Như vậy, quyền sử dụng đất là một trong những tài sản được coi là di sản.

  Tuy nhiên, trong trường hợp đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đủ điều kiện là di sản không?

  a. Trường hợp nếu đất không có GCN QSDĐ mà có một số loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất khác

  Nếu người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ thuộc khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 hoặc thuộc Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP sẽ được cấp quyền sử dụng đất. Cụ thể các loại giấy tờ sau đây:

  “Khoản 1 Điều 100:….

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.                                      ….”

  Như vậy, ta có thể thấy dù đất không có sổ đỏ, nhưng nếu thuộc một trong các trường hợp kể trên thì đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn được coi là di sản theo quy định pháp luật và sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất.

  b. Trường hợp đất không có GCN QSDĐ và không các loại tờ để chứng minh quyền sử dụng đất

  Căn cứ vào khoản 1.3 Chương II Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP quy định về xác định quyền sử dụng đất là di sản thì nếu đất không có GCN QSDĐ và cũng không có các giấy tờ để chứng minh quyền sử đụng đất nhưng có di sản là nhà ở, vật kiến trúc khác (như: nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, giếng nước, nhà để ô tô, nhà thờ, tường xây làm hàng rào gắn với nhà ở, các công trình xây dựng trên đất được giao để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh như nhà xưởng, kho tàng, hệ thống tưới, tiêu nước, chuồng trại chăn nuôi hay vật kiến trúc khác hoặc trên đất có các tài sản khác như cây lấy gỗ, cây lấy lá, cây ăn quả, cây công nghiệp hay các cây lâu năm khác) gắn liền với quyền sử dụng đất đó mà có yêu cầu chia di sản thừa kế, thì cần phân biệt các trường hợp sau:

  - Trong trường hợp đương sự có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng chưa kịp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì Toà án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất đó.

  - Trong trường hợp đương sự không có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho biết rõ là việc sử dụng đất đó không vi phạm quy hoạch và có thể được xem xét để giao quyền sử dụng đất, thì Toà án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Đồng thời phải xác định ranh giới, tạm giao quyền sử dụng đất đó cho đương sự để Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành các thủ tục giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đương sự theo quy định của pháp luật về đất đai.

  - Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn bản cho biết rõ việc sử dụng đất đó là không hợp pháp, di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất không được phép tồn tại trên đất đó, thì Toà án chỉ giải quyết tranh chấp về di sản là tài sản trên đất đó.

   
  4528 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hoamattroi9297 vì bài viết hữu ích
  NguyenThanhNgan123 (17/09/2020) ThanhLongLS (12/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận