Đất khai hoang có được phép chuyển nhượng không?

Chủ đề   RSS   
 • #592412 13/10/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1572)
  Số điểm: 56846
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1211 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đất khai hoang có được phép chuyển nhượng không?

  Đất khai hoang là gì?

  Đất khai hoang là cách gọi của người dân, căn cứ vào tình hình thực tiễn sử dụng và nguồn gốc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có thể hiểu như sau:

  Đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác mà thời điểm sử dụng đất trên thực địa không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác. Việc sử dụng đất khai hoang là sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật.

  Đất khai hoang có được phép chuyển nhượng không?

  Đất khai hoang được phép chuyển nhượng khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

  Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.

  Ngoài ra, theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng đất khai hoang khi có đủ các điều kiện sau:

  – Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;

  – Đất không có tranh chấp;

  – Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  – Trong thời hạn sử dụng đất.

  Do đó, đất khai hoang vẫn được chuyển nhượng như các loại đất khác khi đất đó đã được nhà nước công nhận quyền sử dụng, không tranh chấp, không bị kê biên đảm bảo thi hành án và còn thời hạn sử dụng.

  Mua đất khai hoang không có giấy tờ có hợp pháp không?

  Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng, mua bán đất như sau:

  Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;

  - Đất không có tranh chấp;

  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  - Trong thời hạn sử dụng đất.

  Như vậy, có thể thấy, mua bán đất hợp pháp cần phải đảm bảo các điều kiện mà pháp luật đưa ra mà điều kiện đầu tiên tại Điều 188 là đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   
  1009 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (21/04/2023) ThanhLongLS (13/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592427   13/10/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Đất khai hoang có được phép chuyển nhượng không?

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Đất khai hoang thường không có giấy tờ để công nhận quyền sử dụng đất. Bản chất đất được các cá nhân, hộ gia đình khai phá ra để canh tác sử dụng từ lâu đời và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Vậy nếu như cá nhân, hộ gia đình muốn thực hiện việc chuyển nhượng đất này thì phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó nếu như đất khai hoang được cấp Sổ đỏ thì mới đáp ứng được điều kiện để chuyển nhượng kèm theo các điều kiện đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; đất vẫn trong thời hạn sử dụng đất.

   
  Báo quản trị |  
 • #592452   14/10/2022

  Đất khai hoang có được phép chuyển nhượng không?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Pháp luật không có quy định cụ thể định nghĩa về đất khai hoang, tuy nhiên căn cứ theo thực tiễn sử dụng đất và nguồn gốc đất sử dụng của cá nhân, hộ gia đình thì đất khai hoang được hiểu là đất hoang hoá hay đất khác bị bỏ hoang mà nằm trong diện quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đất khai hoang không thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, tổ chức hoặc cá nhân nào tại thời điểm sử dụng đất trên thực địa.

   

   
  Báo quản trị |