Đất hết thời hạn sử dụng, trường hợp nào không bị thu hồi?

Chủ đề   RSS   
 • #539399 27/02/2020

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 488 lần


  Đất hết thời hạn sử dụng, trường hợp nào không bị thu hồi?

  Theo quy định,  người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất. Hiện nay, có 02 loại thời hạn sử dụng đất đó là:

  - Sử dụng đất ổn định lâu dài;

  - Sử dụng đất có thời hạn.

  Đất hết thời hạn sử dụng, trường hợp nào không bị thu hồi?

  Câu hỏi đặt ra, trong trường hợp hết thời hạn sử dụng đất thì có bị Nhà nước tiến hành thu hồi hay không?

  Câu trả lời là không phải mọi trường hợp đất hết thời hạn sử dụng đều bị thu hồi, vì:

  Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013 thì việc thu hồi đất đối với đất hết thời hạn sử dụng chỉ đặt ra với đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. Nói cách khác, khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013 (đối với đất sử dụng có thời hạn).

  Lưu ý: Đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (1/7/2014), khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 (nội dung này được quy định tại khoản 3 Điều 210 Luật đất đai 2013). Trong đó, thời hạn sử dụng đất được tính:

  + Từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003;

  + Tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.

   

   
  20462 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  admin (06/03/2020) ThanhLongLS (27/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539489   27/02/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề đất hết thời hạn có bị thu hồi hay không, theo quan điểm cá nhân của mình chỉ có một số trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 thì mới bị thực hiện thu hồi đất, có trường hợp "Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn". Đó giờ mình vẫn nghe tới xin gia hạn thời gian sử dụng đất nên còn gia hạn được là chưa bị thu hồi.

  Cập nhật bởi lananh8998 ngày 27/02/2020 08:35:05 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #539499   27/02/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1303)
  Số điểm: 9877
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Mình xin bổ sung thêm thông tin về việc gia hạn quyền sử dụng đất: 

  Người sở hữu quyền sử dụng đất cần lưu ý rõ về thời hạn sử dụng đất của mình để tiến hành thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất cho phù hợp, cụ thể các bạn tham khảo Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #539779   28/02/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Theo đó, thời gian được gia hạn thêm quền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm, kể từ ngày hết hạn ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Về trình tự, thủ tục khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

  “….2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

  3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

  a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

  b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

  c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

  Theo quy định trên thì sau khi hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có nhu cầu thì vẫn tiếp tục sử dụng mà không cần thiết làm thủ tục gia hạn. Trường hợp có nhu cầu thực hiện thủ tục này thì tiến hành theo quy định tại khoản 3, nghị định nêu trên. Khi làm thủ tục gia hạn, phải nộp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, kèm theo chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp. Thời hạn sử dụng đất được gia hạn là 50 năm (Theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai 2013).

   

   

   
  Báo quản trị |