Đất hết hạn thì có cần gia hạn khi chia thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #572999 29/06/2021

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 3248
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Đất hết hạn thì có cần gia hạn khi chia thừa kế

  Đất hết hạn thì có cần gia hạn khi chia thừa kế hay không?

   

   
  493 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #573002   29/06/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1558)
  Số điểm: 10484
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 221 lần


  Trường hợp bạn nêu trên là thời hạn sử dụng đất nông nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đã hết hạn đúng không ạ? Căn cứ quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ tục khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 26 và Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013 mà không phải làm thủ tục điều chỉnh hay gia hạn thời hạn sử dụng đất. Trong trường hợp nếu người sử dụng đất có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/ND-CP:
   
  "3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:
   
  a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;
   
  b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;
   
  c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người."
   
   
  Theo đó, trong trường hợp chủ sử dụng đất đã mất không để lại di chúc và thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên Giấy chứng nhận sử dụng đất đã hết hạn thì không nhất thiết phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế mà có thể thực hiện khai nhận di sản thừa kế luôn. Như vậy, những người thừa kế hợp pháp của chủ sử dụng đất đã chết thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng trước khi thực hiện  gia hạn sử dụng đất, tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp theo quy định.
   
   
  Báo quản trị |