Đất hành lang an toàn giao thông có được cấp sổ đỏ hay không ?

Chủ đề   RSS   
 • #498995 08/08/2018

  tieukhanh95
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2017
  Tổng số bài viết (597)
  Số điểm: 6012
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 107 lần


  Đất hành lang an toàn giao thông có được cấp sổ đỏ hay không ?

  Câu hỏi:

  Tôi tên Quỳnh Như, tôi có thắc mắc là “đất hành lang an toàn giao thông có được cấp sổ đỏ hay không” ?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 157 Luật Đất đai năm 2013 có quy định về việc xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn giao thông như sau:

  - Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình này.

  - Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.

  Bên cạnh đó, tại Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ - CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

  - Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

  Như vậy, theo quy định trên thì diện tích đất trong hành lang an toàn giao thông nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và sử dụng đất trên diện tích này.

   
  6063 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận