Đất giao cho hộ gia đình được xác định như thế nào khi chia thừa kế như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #598392 31/01/2023

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 2267
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 40 lần


  Đất giao cho hộ gia đình được xác định như thế nào khi chia thừa kế như thế nào?

  Theo quy định hiện hành thì quyền sử dụng đất giao cho hộ gia đình, khi có thành viên của hộ gia đình chết thì quyền sử dụng đất của người đã chết trong hộ gia đình vẫn được xác định là di sản thừa kế.

  Tuy nhiên, trước khi Luật Đất đai 2013 được ban hành thì việc hiểu như thế nào về hộ gia đình là còn nhiều cách hiểu khác nhau. Căn cứ vào vấn đề gì để xác định là hộ gia đình? Có căn cứ vào hộ khẩu được hay không? Vấn đề tài sản được xác lập, công nhận vào thời điểm nào mới xác định là tài sản của hộ gia đình? Những thành viên mới nhập vào hộ khẩu, thành viên chuyển đi ra khỏi hộ khẩu thì có quyền như thế nào đối với tài sản của hộ gia đình?

  Luật Đất đai 2013 được ban hành đã tháo gỡ những vướng mắc tồn tại từ trước đến nay. Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định về hộ gia đình như sau: "Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất".

  Như vậy, để xác định là hộ gia đình phải có đầy đủ các yếu tố sau:

  - Phải là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng;

  - Đang sống chung;

  - Có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

     Do đó, nhưng thành viên của hộ gia đình đã chuyển ra sinh sống bên ngoài, những thành viên mới gia nhập hộ gia đình sau khi được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều không có quyền lợi gì đối với quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Và như vậy, khi có thành viên của hộ gia đình chết đi thì Toà án chỉ cần xác định hiện có bao nhiêu người cùng đang sinh sống chung, có bao nhiêu người vào thời điểm được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xác định và chia thừa kế cho chính xác.

   

   
  2737 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598724   17/02/2023

  Đất giao cho hộ gia đình được xác định như thế nào khi chia thừa kế như thế nào?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Để chia thừa kế đất hộ gia đình phải xác định phần quyền của người để lại di sản trong khối tài sản chung là quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Để xác định phần quyền này phải thực hiện thủ tục tách thửa đất. Có 2 trường hợp xảy ra:

  Trường hợp 1: Đủ điều kiện tách thửa và các thành viên trong hộ gia đình thống nhất tách thửa

  Theo điểm b khoản 2 Điều 167 Luật Đất đai 2013, trường hợp quyền sử dụng đất phân chia được theo phần: Nếu các thành viên còn muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình và đồng ý tách thửa đất cho người người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận (do việc tách thửa đất có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thành viên khác trong hộ gia đình nên cần có sự đồng ý của các thành viên khác để tách thửa). Sau đó, phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người chết sẽ trở thành di sản thừa kế, được chia cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, để tách thửa đất và chia thừa kế bằng hiện vật thì phải đủ điều kiện tách thửa theo quy định của pháp luật đất đai.

  Trường hợp 2: Không đủ điều kiện tách thửa hoặc các thành viên không thống nhất được về việc tách thửa

  Trên thực tế phát sinh rất nhiều trường hợp không đủ điều kiện tách thửa do không đủ điều kiện tách thửa để chia thừa kế đất hộ gia đình hoặc các thành viên trong hộ không thỏa thuận được với nhau về việc tách thửa như thế nào. Khi đó, không thể tiến hành phân chia quyền của các thành viên trong hộ bằng hiện vật (tức là chia bằng đất). Việc chia thừa kế đất hộ gia đình được giải quyết bằng cách định giá tài sản bằng tiền và chia cho những người thừa kế phần tiền tương ứng với giá trị tài sản người chết để lại. Phần tài sản của người chết để lại sẽ trở thành di sản thừa kế. Khi đó, chỉ cần xác định những người được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật là có thể hoàn tất thủ tục chia thừa kế. Trong trường hợp những người thừa kế không tự thỏa thuận được với các thành viên khác của hộ gia đình về việc chia thừa kế phần đất là di sản của người chết để lại nằm trong đất của hộ gia đình thì có thể khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #599038   24/02/2023

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (866)
  Số điểm: 7432
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Đất giao cho hộ gia đình được xác định như thế nào khi chia thừa kế như thế nào?

  Cảm ơn bài viết của bạn, theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung và  quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của hộ gia đình tại Điều 179 Luật Đất đai 2013

   
  Báo quản trị |