Đất cửa hàng xăng dầu thuộc loại đất thương mai dịch vụ hay đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #567173 29/01/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Đất cửa hàng xăng dầu thuộc loại đất thương mai dịch vụ hay đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp?

  Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 thì đất thương mại, dịch vụ là đất phi nông nghiệp.

  Khoản 1 Điều 153 Luật Đất đai:

  "Điều 153. Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1. Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ."

  Từ những quy định trên thấy được, đất thương mại, dịch vụ nhằm mục đích xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ hoặc các công trình khác phục vụ hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

  Cửa hàng xăng dầu có hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu thuộc loại đất thương mại dịch vụ.

   
  3742 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận