Đất công cho tư nhân thuê phải đáp ứng điều kiện, thủ tục gì?

Chủ đề   RSS   
 • #511855 08/01/2019

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 900 lần


  Đất công cho tư nhân thuê phải đáp ứng điều kiện, thủ tục gì?

  Đất công cho tư nhân thuê phải đáp ứng điều kiện, thủ tục gì?

  Dưới đây là nội dung về điều kiện và thủ tục thuê đất công của doanh nghiệp đối với đất công, mọi người cùng tham khảo nhé!

  Về Điều kiện:

  Điều 59 Luật đất đai quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

  -  Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

  -  Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

  -  Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

  -  Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

  -  Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

  Để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp  tư nhân phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật đất đai năm 2013 như sau:

  a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

  -  Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

  - Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

  b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

  c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

  Quy định  tại điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Dự án có sử dụng đất áp dụng điều kiện quy định gồm:

  - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở;

  - Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

  - Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

  Về thủ tục:

  Căn cứ vào các quy định của Luật đất đai 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014) về giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bạn chỉ có thể tiếp cận đất từ phía nhà nước với 2 hình thức cho thuê đất là cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

  Sau khi bạn lựa chọn được hình thức thuê đất phù hợp thì sẽ tiến hành việc xin thuê đất. Để thuê đất, ta cần chuẩn bị hồ sơ xin thuê đất, hồ sơ bao gồm:

  1. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:

  a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

  Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

  Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

  c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

  d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

  Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

  Căn cứ: Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

   

  Cập nhật bởi TuyenBig ngày 08/01/2019 05:10:29 CH
   
  1849 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận