Đất chưa làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được tặng cho người khác?

Chủ đề   RSS   
 • #602604 17/05/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (795)
  Số điểm: 6735
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 129 lần


  Đất chưa làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được tặng cho người khác?

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) là giấy tờ bắt buộc để có thể thực hiện các giao dịch về đất đai. Vậy đất không có sổ đỏ có được chuyển nhượng, tặng cho?
   
  1.Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất:
   
  Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất
   
  + Có Giấy chứng nhận;
   
  + Đất không có tranh chấp;
   
  + Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
   
  + Trong thời hạn sử dụng đất.
   
  2. Các trường hợp về nhận tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
   
  TH1: Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;
   
  Theo khoản 1, Điều 168 Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   
  Như vậy, riêng với trường hợp đất nông nghiệp thì người dân vẫn có thể đem tặng cho sau khi có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất mà không cần có sổ đỏ. 
   
  Tuy nhiên, việc tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp phải tuân theo quy định tại Điều 190 Luật Đất đai 2013.
   
  Theo đó chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
   
  TH2: quyền sử dụng đất được thừa kế bởi người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền tặng cho.
   
  Căn cứ khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013, tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế.
   
  Ngoài ra, đối với đất chưa có sổ đỏ mà muốn tặng cho nên lưu ý đến việc ang tên đất chưa có sổ đỏ dựa vào thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
   
  Nếu các bên đã biết đất chưa có sổ đổ vẫn muốn thực hiện chuyển nhượng thì phải cấp Giấy chứng nhận cho chủ cũ nếu có đủ điều kiện cấp; sau khi có Giấy chứng nhận thì các bên thực hiện thủ tục sang tên theo quy định. 
   
  Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP chuyển nhượng trước ngày 01/01/2008 thì chuyển nhượng vẫn hợp pháp dù không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
   
  Nhận chuyển nhượng từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 chuyển nhượng chỉ hợp pháp nếu có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
   
  Như vậy, đối với trường hợp đất chưa có giấy chứng nhận mà không nằm trong hai trường hợp này thì không thể thực hiện thủ tục tặng cho được nhưng thực tế rất ít xảy ra và thủ tục tặng cho trong trường hợp này khó thực hiện. 
   
   
  1144 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hong312 vì bài viết hữu ích
  admin (24/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận