Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh, sinh viên Cao Bằng

Chủ đề   RSS   
 • #611267 07/05/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh, sinh viên Cao Bằng

  Vừa qua Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh, sinh viên” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Bài viết sau đây sẽ gợi ý đáp án của thi.

  Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  1) 23 câu hỏi về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ

  Câu 1: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; “chất ma túy” được hiểu như thế nào?

  A. Chất ma túy là chất gây nghiện

  B. Chất ma túy là chất hướng thần

  C. Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành

  D. Cả A, B, C đều sai

  Câu 2: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; “phòng, chống ma túy” được hiểu như thế nào?

  A. Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm về ma túy

  B. Phòng, chống ma túy là kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy

  C. Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy

  D. Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

  Câu 3: Tệ nạn ma túy là gì?

  A. Là việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  B. Là việc mua bán trái phép chất ma túy

  C. Là việc điều chế, sản xuất chất ma túy

  D. Là việc tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy

  Câu 4: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; cây nào sau đây là cây có chứa chất ma túy?

  A. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định

  B. Cây thuốc phiện, cây côca, cây khác

  C. Cả A và B đều đúng

  D. Cả A và B đều sai

  Câu 5: Nội dung nào sau đây là chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy?

  A. Bảo vệ, hỗ trợ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy

  B. Bảo đảm kinh phí cai nghiện ma túy bắt buộc

  C. Khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma túy

  D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Xem toàn bộ đáp án 03 chủ đề tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/07/dap-an.docx 

  2) 20 câu hỏi về luật An ninh mạng năm 2018

  Câu 1: Theo quy định của Luật An ninh mạng năm 2018, “an ninh mạng” được hiểu như thế nào?

  A. Là sự bảo đảm an toàn cho hệ thống máy tính, hệ thống mạng Internet

  B. Là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

  C. Là việc sử dụng các biện pháp để bảo vệ dữ liệu khỏi các mối đe dọa hoặc bị truy cập trái phép

  D. Là việc sử dụng các công cụ an ninh mạng để bảo đảm hoạt động của con người trên không gian mạng

  Câu 2: “Bảo vệ an ninh mạng” là gì?

  A. Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng

  B. Là bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng

  C. Là bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng

  D. Là bảo vệ hệ thống mạng Internet

  Câu 3: “Tấn công mạng” là gì?

  A. Là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính…

  B. Là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính…

  C. Là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố

  D. Là hành vi sử dụng không gian mạng để đăng tải thông tin trái pháp luật

  Câu 4: Nội dung nào sau đây là nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng?

  A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

  B. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh

  C. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 5: “Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng” là gì?

  A. Là sự việc xảy ra trên không gian mạng khi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

  B. Là sự việc xảy ra trên không gian mạng khi có hành vi phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

  C. Là tình huống xảy ra trên không gian mạng gây nguy hiểm cho hệ thống thông tin, mạng Internet

  D. Là tình huống xảy ra trên không gian mạng gây nguy hiểm cho hệ thống thông tin, mạng viễn thông, mạng máy tính

  Xem toàn bộ đáp án 03 chủ đề tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/07/dap-an.docx  

  3) 22 câu hỏi về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và Nghị định 117/2020/NĐ-CP 

  Câu 1: Theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; “thuốc lá” được hiểu như thế nào?

  A. Là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu

  B. Là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng xì gà

  C. Là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lào

  D. Là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác

  Câu 2: Sử dụng thuốc lá được hiểu như thế nào?

  A. Là hành vi hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc lá

  B. Là hành vi hút thuốc lá

  C. Là hành vi mua, bán thuốc lá

  D. Là hành vi ngửi thuốc lá

  Câu 3: Tác hại của thuốc lá được hiểu như thế nào?

  A. Là ảnh hưởng có hại của việc sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người

  B. Là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội

  C. Là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người

  D. Là ảnh hưởng có hại của việc sử dụng thuốc lá gây ra cho môi trường

  Câu 4: Công dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong phòng, chống tác hại của thuốc lá?

  A. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá

  B. Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá

  C. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá

  D. Tất cả các đáp án trên

  Câu 5: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

  A. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá

  B. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá

  C. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi

  D. Tất cả các hành vi trên

  Xem toàn bộ đáp án 03 chủ đề tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/07/dap-an.docx 

  Trên đây là đáp án tham khảo của 03 nhóm câu hỏi trong cuộc thi.

  Cuộc thi được tổ chức, phát động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đối tượng dự thi là học sinh, học viên, sinh viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng (gọi chung là các cơ sở giáo dục) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng (từ 8h00 ngày 1/5/2024 đến 18h00 ngày 31/5/2024).

  Thí sinh có thể tham gia dự thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban Tổ chức đã thông báo.

  Các hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật Phòng chống ma tuý?

  Theo Điều 5 Luật Phòng chống ma tuý 2021 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

  - Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy.

  - Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

  - Chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

  - Giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, bảo quản chất ma túy, tiền chất trái quy định của pháp luật; cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần trái quy định của pháp luật.

  - Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

  - Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

  - Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

  - Trả thù hoặc cản trở người thực thi nhiệm vụ phòng, chống ma túy, người tham gia phòng, chống ma túy.

  - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

  - Hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy; quảng cáo, tiếp thị chất ma túy.

  - Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

  - Các hành vi bị nghiêm cấm khác do luật định liên quan đến ma túy.

  Theo đó, những hành vi trên sẽ bị nghiêm cấm. Nếu vẫn thực hiện, người có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   
  757 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận