Danh sách viên chức công lập thuộc Bộ TN&MT tiếp tục hưởng lương từ ngân sách

Chủ đề   RSS   
 • #604697 11/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Danh sách viên chức công lập thuộc Bộ TN&MT tiếp tục hưởng lương từ ngân sách

  Ngày 08/8/2023 Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định 2231/QĐ-BTNMT năm 2023 về việc giao số lượng người làm việc năm 2023 tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.
   
  Theo đó, danh sách số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên quy định như sau:
   
  danh-sach-vien-chuc-cong-lap-tiep-tuc-huong-luong-tu-ngan-sach
   
  1767 người làm việc tại đơn vị sự nghiệp tiếp tục hưởng lương ngân sách
   
  Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2023 thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Phụ lục kèm theo Quyết định 2231/QĐ-BTNMT năm 2023.
   

  TT

  Tên đơn vị

  Số lượng người làm việc năm 2023

   

  Tổng

  1.767

  1

  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

  235

  2

  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  486

  3

  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

  50

  4

  Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

  138

  5

  Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

  225

  6

  Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

  196

  7

  Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ

  114

  8

  Viện Khoa học tài nguyên nước

  42

  9

  Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

  95

  10

  Tổng cục Khí tượng Thủy văn

  145

  11

  Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

  51

   
  Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 
   
  - Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 đối với từng tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có) trong tổng số lượng người làm việc được giao.
   
  - Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo đúng quy định.
   
  - Thực hiện việc tuyển dụng và quản lý viên chức trong phạm vi số lượng người làm việc được giao theo quy định và phân cấp của Bộ.
   
  - Xây dựng Đề án tự chủ đối với đơn vị theo quy định; rà soát, đề xuất số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tương ứng với mức độ tự chủ về tài chính của các đơn vị, báo cáo Bộ xem xét, quyết định.
   
  Chi tiết Quyết định 2231/QĐ-BTNMT năm 2023 ban hành ngày 08/8/2023.
   
  107 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận