Danh sách văn bản về HÓA ĐƠN sẽ hết hiệu lực từ 01/11/2020

Chủ đề   RSS   
 • #531706 29/10/2019

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 29250
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 788 lần
  SMod

  Danh sách văn bản về HÓA ĐƠN sẽ hết hiệu lực từ 01/11/2020

  Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử kéo theo nhiều văn bản quy định về hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử đang được sử dụng sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020.

  Cụ thể, theo Nghị định 119/2019/NĐ-CP  ngày 12/9/2018; Thông tư 68/2019/TT-BTC và Công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 thì những văn bản sau đây sẽ chính thức hết hiệu lực từ ngày 01/11/2020:

  (1) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  (2) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

  (3) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính);

  (4) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

  (5) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;

  (6) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

  (7) Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  (8) Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   

   
  12803 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  enychi (29/10/2019) dolly00 (29/10/2019) daoduytang (29/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận