Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ưu đãi đầu tư mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #567010 28/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ưu đãi đầu tư mới nhất

  Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ưu đãi đầu tư

  Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ưu đãi đầu tư

  Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, thay thế cho Luật Đầu tư 2014, xin tổng hợp những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật này.

  1. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  STT

  Ngành, nghề

  Theo quy định của LĐT 2014

  Theo quy định của LĐT 2020

  1

  Sản xuất con dấu

  Sản xuất con dấu

  2

  Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

  Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

  3

  Kinh doanh các loại pháo

  Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ

  4

  Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

  Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

  5

  Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

  Kinh doanh súng bắn sơn

  6

  Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

  Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

  7

  Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

  8

  Kinh doanh súng bắn sơn

  Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

  9

  Hành nghề luật sư

  Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

  10

  Hành nghề công chứng

  Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  11

  Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

  Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

  12

  Hành nghề bán đấu giá tài sản

  Hành nghề luật sư

  13

  Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

  Hành nghề công chứng

  14

  Hành nghề thừa phát lại

  Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

  15

  Hành nghề quản tài viên

  Hành nghề đấu giá tài sản

  16

  Kinh doanh dịch vụ kế toán

  Hành nghề thừa phát lại

  17

  Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản

  18

  Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

  Kinh doanh dịch vụ kế toán

  19

  Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan

  Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  20

  Kinh doanh hàng miễn thuế

  Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

  21

  Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan

  Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

  22

  Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa

  Kinh doanh hàng miễn thuế

  23

  Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu

  Kinh doanh kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ

  24

  Kinh doanh chứng khoán

  Kinh doanh địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

  25

  Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác.

  Kinh doanh chứng khoán

  26

  Kinh doanh bảo hiểm

  Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác

  27

  Kinh doanh tái bảo hiểm

  Kinh doanh bảo hiểm

  28

  Môi giới bảo hiểm

  Kinh doanh tái bảo hiểm

  29

  Đại lý bảo hiểm

  Môi giới bảo hiểm, hoạt động phụ trợ bảo hiểm

  30

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

  Đại lý bảo hiểm

  31

  Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

  Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

  32

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

  Kinh doanh xổ số

  33

  Kinh doanh xổ số

  Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  34

  Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

  35

  Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

  Kinh doanh ca-si-nô (casino)

  36

  Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

  Kinh doanh đặt cược

  37

  Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

  Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

  38

  Kinh doanh casino

  Kinh doanh xăng dầu

  39

  Kinh doanh dịch vụ đặt cược

  Kinh doanh khí

  40

  Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

  Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

  41

  Kinh doanh xăng dầu

  Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

  42

  Kinh doanh khí

  Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

  43

  Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

  Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  44

  Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

  Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

  45

  Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

  Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

  46

  Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  Kinh doanh rượu

  47

  Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

  Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

  48

  Kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

  Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương

  49

  Kinh doanh phân bón vô cơ

  Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa

  50

  Kinh doanh rượu

  Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, tư vấn chuyên ngành điện lực

  51

  Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

  Xuất khẩu gạo

  52

  Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

  53

  Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

  54

  Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

  55

  Xuất khẩu gạo

  Kinh doanh khoáng sản

  56

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

  Kinh doanh tiền chất công nghiệp

  57

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

  Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam

  58

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

  Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

  59

  Nhượng quyền thương mại

  Hoạt động thương mại điện tử

  60

  Kinh doanh than

  Hoạt động dầu khí

  61

  Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc

  Kiểm toán năng lượng

  62

  Kinh doanh khoáng sản

  Hoạt động giáo dục nghề nghiệp

  63

  Kinh doanh tiền chất công nghiệp

  Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

  64

  Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề

  65

  Hoạt động thương mại điện tử

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  66

  Hoạt động dầu khí

  Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  67

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển

  Kinh doanh dịch vụ việc làm

  68

  Hoạt động dạy nghề

  Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  69

  Hoạt động liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

  Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em

  70

  Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

  Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

  71

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề

  Kinh doanh vận tải đường bộ

  72

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề với cơ sở dạy nghề nước ngoài và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

  73

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô

  74

  Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

  75

  Kinh doanh dịch vụ việc làm

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

  76

  Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông

  77

  Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

  Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

  78

  Kinh doanh dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy

  Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

  79

  Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

  Kinh doanh vận tải đường thủy

  80

  Kinh doanh vận tải đường bộ

  Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

  81

  Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa

  82

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

  Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

  83

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

  Kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

  84

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông

  Kinh doanh vận tải biển

  85

  Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

  Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

  86

  Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

  Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

  87

  Kinh doanh vận tải đường thủy

  Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

  88

  Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

  Kinh doanh khai thác cảng biển

  89

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa

  Kinh doanh vận tải hàng không

  90

  Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển

  Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

  91

  Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

  Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

  92

  Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

  Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

  93

  Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

  Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

  94

  Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

  95

  Kinh doanh khai thác cảng biển

  Kinh doanh vận tải đường sắt

  96

  Kinh doanh vận tải hàng không

  Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

  97

  Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

  Kinh doanh đường sắt đô thị

  98

  Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

  Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

  99

  Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

  Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm

  100

  Kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay

  Kinh doanh vận tải đường ống

  101

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

  Kinh doanh bất động sản

  102

  Kinh doanh vận tải đường sắt

  Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt)

  103

  Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

  Kinh doanh dịch vụ kiến trúc

  104

  Kinh doanh đường sắt đô thị

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

  105

  Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

  Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

  106

  Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy

  Kinh doanh dịch vụ thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

  107

  Kinh doanh vận tải đường ống

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

  108

  Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải

  Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

  109

  Kinh doanh bất động sản

  Hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài

  110

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

  Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  111

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định xây dựng

  112

  Kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  113

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án

  Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

  114

  Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

  Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng

  115

  Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

  Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

  116

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

  Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine

  117

  Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

  Kinh doanh dịch vụ bưu chính

  118

  Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng

  Kinh doanh dịch vụ viễn thông

  119

  Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài

  Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

  120

  Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Hoạt động của nhà xuất bản

  121

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

  Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

  122

  Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh

  Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

  123

  Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung

  Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

  124

  Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

  Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

  125

  Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện

  Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  126

  Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine

  Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  127

  Kinh doanh dịch vụ bưu chính

  Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

  128

  Kinh doanh dịch vụ viễn thông

  Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

  129

  Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện

  Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền

  130

  Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

  Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu

  131

  Thành lập, hoạt động nhà xuất bản

  Kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử

  132

  Kinh doanh dịch vụ in

  Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

  133

  Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

  Kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu

  134

  Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

  Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

  135

  Kinh doanh trò chơi trên mạng

  Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

  136

  Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

  137

  Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

  138

  Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

  Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

  139

  Kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu

  Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

  140

  Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

  Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

  141

  Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

  Hoạt động của trường chuyên biệt

  142

  Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin

  Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

  143

  Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

  Kiểm định chất lượng giáo dục

  144

  Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  145

  Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

  Khai thác thủy sản

  146

  Hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên

  Kinh doanh thủy sản

  147

  Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

  Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

  148

  Hoạt động giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

  149

  Hoạt động của các trường chuyên biệt

  Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

  150

  Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

  Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá

  151

  Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

  Đăng kiểm tàu cá

  152

  Dịch vụ tổ chức dạy thêm học thêm

  Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá

  153

  Khai thác thủy sản

  Nuôi, trồng các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

  154

  Kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản

  Nuôi động vật rừng thông thường

  155

  Kinh doanh thủy sản

  Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên của các loài thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

  156

  Kinh doanh thức ăn thủy sản

  Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo của các loài thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

  157

  Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

  Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

  158

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

  Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

  159

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản

  Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

  160

  Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

  161

  Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

  Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

  162

  Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

  Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

  163

  Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

  Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

  164

  Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

  Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

  165

  Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

  Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

  166

  Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

  Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

  167

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

  Kinh doanh chăn nuôi trang trại

  168

  Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

  Kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm

  169

  Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

  Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  170

  Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

  Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

  171

  Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

  Kinh doanh phân bón

  172

  Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón

  173

  Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

  Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi

  174

  Kinh doanh dịch vụ chăn nuôi tập trung, sản xuất con giống; giết mổ động vật; cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; sản xuất nguyên liệu có nguồn gốc động vật để sản xuất thức ăn chăn nuôi, sơ chế, chế biến, bảo quản động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh sản phẩm động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản sản phẩm động vật

  Kinh doanh giống thủy sản

  175

  Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

  176

  Kinh doanh, khảo nghiệm phân bón hữu cơ

  Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

  177

  Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi

  Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

  178

  Sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

  179

  Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

  Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

  180

  Xuất khẩu, nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm, trên cạn nguy cấp cần kiểm soát theo Phụ lục của Công ước CITES

  Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

  181

  Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

  Kinh doanh dược

  182

  Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước

  Sản xuất mỹ phẩm

  183

  Kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

  Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

  184

  Kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng

  Kinh doanh trang thiết bị y tế

  185

  Kinh doanh dịch vụ chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

  Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ (bao gồm giám định về quyền tác giả và quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp và giám định về quyền đối với giống cây trồng)

  186

  Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

  Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

  187

  Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

  Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  188

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

  189

  Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

  190

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá, thẩm định giá và giám định công nghệ

  191

  Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư

  Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng)

  192

  Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

  Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim

  193

  Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV

  Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

  194

  Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô

  Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án, tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

  195

  Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi

  Kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê (karaoke), vũ trường

  196

  Kinh doanh thuốc

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành

  197

  Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

  Kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

  198

  Sản xuất mỹ phẩm

  Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

  199

  Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm

  Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

  200

  Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

  Kinh doanh dịch vụ lưu trú

  201

  Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

  Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  202

  Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

  Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  203

  Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

  Kinh doanh dịch vụ bảo tàng

  204

  Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

  Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

  205

  Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

  206

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học (BA/BE) của thuốc

  Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  207

  Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng

  Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

  208

  Kinh doanh trang thiết bị y tế

  Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  209

  Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

  Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

  210

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

  Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

  211

  Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

  Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

  212

  Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

  Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất

  213

  Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

  214

  Xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ

  Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

  215

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo lĩnh vực khoa học công nghệ

  Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

  216

  Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

  Khai thác khoáng sản

  217

  Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

  Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

  218

  Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ

  Nhập khẩu phế liệu

  219

  Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ

  Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

  220

  Sản xuất phim

  Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

  221

  Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

  Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  222

  Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

  Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

  223

  Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

  Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng

  224

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành

  Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

  225

  Kinh doanh hoạt động thể thao

  Hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

  226

  Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

  Kinh doanh vàng

  227

  Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

  Hoạt động in, đúc tiền

  228

  Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội

   

  229

  Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

   

  230

  Kinh doanh dịch vụ lưu trú

   

  231

  Kinh doanh dịch vụ quảng cáo

   

  232

  Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

   

  233

  Kinh doanh dịch vụ bảo tàng

   

  234

  Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

   

  235

  Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   

  236

  Kinh doanh dịch vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

   

  237

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

   

  238

  Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

   

  239

  Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

   

  240

  Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

   

  241

  Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

   

  242

  Kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất

   

  243

  Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

   

  244

  Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

   

  245

  Kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất

   

  246

  Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước

   

  247

  Kinh doanh dịch vụ thoát nước

   

  248

  Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

   

  249

  Khai thác khoáng sản

   

  250

  Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại

   

  251

  Nhập khẩu phế liệu

   

  252

  Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

   

  253

  Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

   

  254

  Kinh doanh chế phẩm sinh học

   

  255

  Kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ

   

  256

  Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

   

  257

  Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

   

  258

  Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

   

  259

  Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

   

  260

  Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

   

  261

  Hoạt động ngoại hối

   

  262

  Kinh doanh mua, bán vàng miếng

   

  263

  Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

   

  264

  Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

   

  265

  Nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (cửa kho tiền)

   

  266

  Hoạt động in, đúc tiền

   

  267

  Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

   

  268 Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị  
  269 Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô  

  Như vậy, đã có 32 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được loại ra khỏi danh sách này.

  2. Ngành nghề ưu đãi đầu tư

  Theo Điều 16 Luật Đầu tư 2014 và Điều 16 Luật Đầu tư 2020

  STT

  Ngành, nghề ưu đãi đầu tư

  Theo quy định của LĐT 2014

  Theo quy định của LĐT 2014

  1

  Hoạt động công nghệ cao

  Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

  2

  Sản xuất vật liệu mới

  Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

  3

  Sản xuất sản phẩm điện tử

  Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

  4

  Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may

  Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

  5

  Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin

  Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;

  6

  Nuôi trồng

  Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;

  7

  Thu gom

  Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;

  8

  Đầu tư phát triển và vận hành

  Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;

  9

  Giáo dục mầm non

  Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học;

  10

  Khám bệnh

  Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới; sản xuất trang thiết bị y tế;

  11

   Đầu tư cơ sở luyện tập

  Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

  12

   Đầu tư trung tâm lão khoa

  Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;

  13

  Quỹ tín dụng nhân dân

  Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;

  14

  Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

  Theo đó, nhiều ngành nghề đã được bổ sung và danh sách.

   
  1006 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận