Danh sách Đại hội cổ đông có được sử dụng lại không?

Chủ đề   RSS   
 • #544943 30/04/2020

  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Danh sách Đại hội cổ đông có được sử dụng lại không?

  Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên có rất nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ và tạm hoãn, trong đó đối với một số doanh nghiệp cũng phải tạm dời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần, phải được tổ chức trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính do có một số vấn đề không thể ttrao đổi chi tiết được thông qua việc họp trực tuyến.

  Theo đó, việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp trước đó nhưng vì dịch bệnh phải dời cuộc họp thì liệu có được sử dụng lại dạnh sách cổ đông đã lập vào cuộc họp đã được dời hay không?

  Vấn đề trên theo quy định tại Khoản 1 Điều Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

  Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.[…]”

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần, phải được tổ chức trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn thời điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. (theo Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2014)

  Như vậy, căn cứ theo quy định trên nếu khi thống nhất dời Đại hội đồng cổ đông sang tháng 6/2020 thì phải lập lại Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và sẽ được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời.

   

   
  646 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận