Danh sách các văn bản còn “thiếu nợ”

Chủ đề   RSS   
 • #409235 10/12/2015

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Danh sách các văn bản còn “thiếu nợ”

  Sắp hết năm 2015 rồi nhỉ mà sao nhiều văn bản vẫn chưa được ban hành theo lịch trình mà Thủ tướng chính phủ đề ra. Phải chăng là đang soạn thảo mà chưa hoàn chỉnh hay các văn bản này bị bỏ quên??

  danh sách các văn bản còn

  STT

  Tên văn bản

  Thời hạn trình ban hành

  Tình trạng

  1

  Nghị định quy định cơ quan thuộc Chính phủ

  Tháng 10/2015

  Chưa ban hành

  2

  Nghị định quy định cụ thể số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

  3

  Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe.

  4

  Nghị định quy định ngành, nghề đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phù hợp với yêu cầu Quân đội; công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn- gọi nhập ngũ trong thời chiến và huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

  5

  Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

  6

  Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ; chế độ chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ; chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị và thân nhân của quân nhân dự bị

  7

  Nghị định quy định chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

  Tháng 5/2015

  Chưa ban hành

  8

  Nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

   

  9

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

  Tháng 9/2015

  Chưa ban hành

  10

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  Tháng 7/2015

  Đã ban hành

  (Nghị định 134/2015/NĐ-CP)

  11

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung

  Tháng 10/2015

  Chưa ban hành

  12

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về thanh tra bảo hiểm xã hội

  13

  Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Tháng 9/2015

  Chưa ban hành

  14

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 90 Luật bảo hiểm xã hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

  Tháng 10/2015

  Chưa ban hành

  15

  Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật đầu tư

  Tháng 5/2015

  Chưa ban hành

  16

  Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

  17

  Nghị định về giám sát, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp

  18

  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật căn cước công dân

  Tháng 10/2015

  Đã ban hành

  (Nghị định 137/2015/NĐ-CP)

  19

  Nghị định thay thế Nghị định 72/2009/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  Tháng 12/2015

  Chưa ban hành

  20

  Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

  21

  Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

  22

  Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin

  23

  Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2008/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

  24

  Nghị định quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

  25

  Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dược

  Căn cứ:

  - Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 15/9/2015

  - Quyết định 1128/QĐ-TTg ngày 22/01/2015

  - Quyết định 1725/QĐ-TTg ngày 08/10/2015.

  P/S: Trên đây mới chỉ thống kê Nghị định thôi đó các bạn, chưa tính Thông tư và các loại văn bản hướng dẫn khác nữa :(

   
  9846 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  nguyenquoctoa (11/12/2015) VietThuong (10/12/2015) phamthanhhuu (10/12/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận