Danh sách các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng được đề nghị bãi bỏ

Chủ đề   RSS   
 • #450429 27/03/2017

  Dong_Bich
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/02/2017
  Tổng số bài viết (534)
  Số điểm: 15714
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 463 lần


  Danh sách các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng được đề nghị bãi bỏ

  Dự thảo quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng chính phủ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được xây dựng và đang tiến hành lấy ý kiến.

  Theo đó, dự thảo đề xuất những văn bản cần phải bãi bỏ, bao gồm như sau:

   1. Quyết định 251/2000/QĐ-TTg về việc bổ sung, sửa đổi Thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

  2. Quyết định 141/2000/QĐ-TTg về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF).

  3. Quyết định 28/2001/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quyết định 141/2000/QĐ-TTg ngày 11/12/2000 về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF).

  4. Quyết định 264/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/12/2003 về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh.

  5. Quyết định 146/2005/QĐ-TTg về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

  6. Quyết định 304/2005/QĐ-TTg về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.

  7. Quyết định 57/2007/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 146/2005/QĐ-TTg về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

  8. Quyết định 73/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

  9. Chỉ thị 32/2004/CT-TTg về một số biện pháp phòng tránh lũ quét ở các tỉnh miền núi.

  10. Chỉ thị 30/2005/CT-TTg tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

  11. Chỉ thị 38/2005/CT-TTg về việc rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất).

  Dự thảo đang tiếp tục lấy ý kiến và xây dựng để hoàn thiện.

  Đây là chữ ký

   
  2608 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Dong_Bich vì bài viết hữu ích
  trang_u (24/08/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận