Danh sách các ngành, nghề kinh doanh cần có vốn pháp định

Chủ đề   RSS   
 • #431930 27/07/2016

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 708 lần
  SMod

  Danh sách các ngành, nghề kinh doanh cần có vốn pháp định

  Từ ngày 01/7/2016, hàng loạt các quy định mới về điều kiện kinh doanh có hiệu lực. Trong đó, có 1 số ngành nghề bắt buộc phải đáp ứng mức vốn pháp định mới được phép kinh doanh. Sau đây là danh sách các ngành, nghề kinh doanh cần có vốn pháp định cũng như mức vốn pháp định đối với các ngành, nghề đó và căn cứ pháp lý.

  >>> Cập nhật văn bản hướng dẫn 268 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

  >>> So sánh 268 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định mới và cũ  

  Danh sách các ngành, nghề kinh doanh cần có vốn pháp định

  STT

  Ngành, nghề kinh doanh

  có điều kiện

  Mức vốn tối thiểu

  Căn cứ pháp lý

  1

  Kinh doanh bất động sản

  20 tỷ đồng

  Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP

  2

  Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

  Nội địa

  100 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  Quốc tế

  200 tỷ đồng

  3

  Kinh doanh vận tải hàng không

  Khai thác đến 10 tàu bay

  (DN vận chuyển hàng không quốc tế)

  700 tỷ đồng

  Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  Khai thác đến 10 tàu bay

  (DN vận chuyển hàng không nội địa)

  300 tỷ đồng

  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay

  (DN vận chuyển hàng không quốc tế)

  1.000 tỷ đồng

  Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay

  (DN vận chuyển hàng không nội địa)

  600 tỷ đồng

  Khai thác trên 30 tàu bay

  (DN vận chuyển hàng không quốc tế)

  1.300 tỷ đồng

  Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  Khai thác trên 30 tàu bay

  (DN vận chuyển hàng không nội địa)

  700 tỷ đồng

   

  Kinh doanh hàng không chung

  100 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  4

  Kinh doanh dịch vụ hàng không

  Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

  30 tỷ đồng

  Khoản 1 Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

  Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu

  5

  Cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng

  20 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 6 Nghị định 70/2016/NĐ-CP

  6

  Cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phục vụ công bố Thông báo hàng hải

  10 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 8 Nghị định 70/2016/NĐ-CP

  7

  Cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng

  20 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 12 Nghị định 70/2016/NĐ-CP

  8

  Cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật

  05 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 20 Nghị định 70/2016/NĐ-CP

  9

  Kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

  02 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 22 Nghị định 70/2016/NĐ-CP

  10

  Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

   

  30 tỷ đồng

  Điều 1 Nghị định 57/2016/NĐ-CP

  11

  Kinh doanh dịch vụ môi gii mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ

  05 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 6 Nghị định 69/2016/NĐ-CP

  12

  Kinh doanh hoạt động mua bán nợ

  100 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 7 Nghị định 69/2016/NĐ-CP

  13

  Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

  500 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 8 Nghị định 69/2016/NĐ-CP

  14

  Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  06 tỷ đồng

  Khoản 1 Điều 5 Nghị định 84/2016/NĐ-CP

  15

  Kinh doanh chứng khoán

  (Áp dụng đối với công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam)

  Môi giới chứng khoán

  25 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

  Tự doanh chứng khoán

  100 tỷ đồng

  Bảo lãnh phát hành chứng khoán

  165 tỷ đồng

  Tư vấn đầu tư chứng khoán

  10 tỷ đồng

  Kinh doanh chứng khoán

  (Áp dụng đối với công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam)

  25 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 11 Nghị định 86/2016/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

  Ngân hàng thanh toán

  10.000 tỷ đồng

  Khoản 2 Điều 16 Nghị định 86/2016/NĐ-CP

  16

  Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

  Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

  300 tỷ đồng

  200 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài

  Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

  350 tỷ đồng

  250 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài

  Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

  400 tỷ đồng

  300 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài

  Điểm c Khoản 1, Điểm c Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  17

  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

  600 tỷ đồng

  Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí

  800 tỷ đồng

  Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí

  1.000 tỷ đồng

  Điểm c Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  18

  Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe

  300 tỷ đồng

  Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  19

  Kinh doanh tái bảo hiểm

  Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

  400 tỷ đồng

  Điểm a Khoản 5 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

  700 tỷ đồng

  Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

  1.100 tỷ đồng

  Điểm c Khoản 5 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  20

  Kinh doanh môi giới bảo hiểm

  Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm

  04 tỷ đồng

  Điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm

  08 tỷ đồng

  Điểm b Khoản 6 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  Tiếp tục cập nhật

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  37940 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  ldvamateur (30/06/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận