Danh sách 93 Điều luật bị sửa đổi của BLHS 2015

Chủ đề   RSS   
 • #433764 17/08/2016

  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  Danh sách 93 Điều luật bị sửa đổi của BLHS 2015

  Bộ Tư Pháp vừa trình Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các điều của Bộ Luật Hình sự 2015, trong đó sửa đổi 93 điều. Có 48 điều bị sửa đổi về nội dung và 45 điều chỉ sửa lỗi thuần túy về kỹ thuật.

  Mình xin gửi đến bản phân tích lỗi để mọi người tham gia góp ý kiến, với hy vọng sẽ không phải ban hành văn bản sửa thêm lần nữa:

  1. Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

  -     Bỏ viện dẫn Điều 285 vì đây là tội phạm nghiêm trọng.

  -     Sửa đổi Khoản 2_bỏ phần: về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

  2. Điều 14. Chuẩn bị phạm tội

  Thêm Điểm c Khoản 2: Điều 207 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả).

  Lý do: Để bảo đảm thống nhất giữa Điều 14 và Điều 207.

  3. Điều 19. Không tố giác tội phạm

  Sửa đổi Khoản 1: Người nào biết rõ tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 đang được chuẩn bị hoặc  tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trường hợp quy định tại Điều 390 Điều 389 của Bộ luật này.

  Lý do: Để bảo đảm phù hợp với khoản 2 Điều 14.

  4. Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

  Sửa đổi Khoản 3:

  3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc (thêm) chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

  Lý do: Để bảo đảm linh hoạt trong áp dụng và kế thừa quy định của BLHS năm 1999

  5. Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

  1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

  Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

  2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;

  3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

  Lý do:

  - Ý kiến 1: Để bảo phù hợp với Điều 61 về không áp dụng thời hiệu thi hành bản án

  - Ý kiến 2: Đây là lỗi từ BLHS năm 1999 và thực tiễn không thấy vướng mắc gì, vì vậy không nên sửa.

  6. Điều 81. Cấm huy động vốn

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ “cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoăc quỹ đầu tư” bằng cụm từ “các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các quỹ đầu tư” tại điểm a khoản 2.

  Lý do: Phù hợp với Điều 4 Luật tổ chức tín dụng

  7. Điều 85. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

  Bỏ Khoản 1 Điểm d: d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

  8. Điều 86. Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội

  Sửa đổi Điểm b, c Khoản 1:

  b) Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn cùng lĩnh vực thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với lĩnh vực đó;

  c) Nếu hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc cùng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp;

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 17/08/2016 11:38:39 SA Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 17/08/2016 11:16:49 SA Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 17/08/2016 11:00:01 SA Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 17/08/2016 10:47:31 SA
   
  45076 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #433766   17/08/2016

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  9. Điều 89. Xóa án tích

  Thêm nội dung mới như sau:

  Pháp nhân thương mại bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu pháp nhân thương mại không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  1.02 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính là phạt tiền hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án

  2. 05 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án đối với trường hợp pháp nhân thương mại bị phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn một hoặc số lĩnh vực.

  10. Điều 92. Điều kiện áp dụng

  Thêm nội dung: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ quyết định miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng, nếu người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi và người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đồng ý với việc áp dụng biện pháp này.

  Lý do: Để phù hợp với Điều 91 về việc áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng sau khi người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự

  11. Điều 93. Khiển trách

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung cụm từ “quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này” vào cuối điểm a khoản 1

  12. Điều 94. Hòa giải tại cộng đồng

  Sửa những nội dung sau:

  -       Thêm nội dung tại Điểm a Khoản 1:

  a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này;

  -       Sửa câu chữ trong Khoản 2:

  2. Sau khi quyết định miễn trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hòa giải tại cộng đồng.

  13. Điều 112. Tội bạo loạn

  Thêm nội dung: Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức hoặc cướp phá tài sản nhằm chống chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

  Lý do: Để bao quát hành vi "cướp phá tài sản" trong cấu thành tội hoạt động phỉ trước đây

  14. Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

  - Sửa đổi Khoản 2:

  2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

  - Bỏ Khoản 3, Khoản 5

  - Sửa đổi Khoản 4:

  Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

  Lý do: Người chuẩn bị phạm tội này quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Hoặc giữ nguyên như ban đầu

  15. Điều 175. Tội lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản

  Thêm nội dung vào Điểm a Khoản 1:

  a)     Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

  16. Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung viện dẫn “Điều 219 và” tại khoản 1

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 17/08/2016 11:37:48 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #433770   17/08/2016

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  17. Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ “hành vi chiếm đoạt tài sản” bằng cụm từ “hành vi hủy hoại hoặc hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản” tại điểm a khoản 1 Điều 178.

  18. Điều 185. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình

  Sửa kỹ thuật tại Điều 2: Bổ sung dấu “,” giữa các cụm từ “ông bà”, “cha mẹ”, “vợ chồng” tại tên điều luật và khoản 1 Điều này.

  19. Điều 186. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung từ “vào” vào giữa cụm từ “lâm tình trạng nguy hiểm”

  20. Điều 188. Tội buôn lậu

  Sửa kỹ thuật :

   - Thay cụm từ "các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" bằng cụm từ "các điều 232, 234, 244, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" tại điểm a khoản 1 Điều này.

  - Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c, d, đ và h khoản 2 Điều này" vào điểm b khoản 6.

  - Bổ sung từ "cấm" và trước cụm từ " hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định" tại điểm e khoản 6.

  21. Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

  Sửa kỹ thuật:

  - Thay cụm từ "các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" bằng cụm từ "các điều 232, 234, 244, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" vào điểm a khoản 1.

  - Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c và e khoản 2 Điều này" vào điểm b khoản 5.

   - Bổ sung từ "cấm" và trước cụm từ " hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định" tại điểm đ khoản 5.

  22. Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

  Sửa kỹ thuật:

  - Thay cụm từ "các điều 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" bằng cụm từ "các điều 232, 234, 244, 248, 251, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này"

  - Thay thế cụm từ “dưới 100.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng" bằng cụm từ “dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng" tại điểm đ khoản 1

  - Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 5.

  23. Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

  Sửa kỹ thuật:

  - Thay cụm từ "các điều 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" bằng cụm từ "các điều 232, 234, 244, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" tại khoản 1

  - Thay dấu “,” bằng từ “hoặc” tại cụm từ “dưới 100.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng" tại điểm đ khoản 1.

  - Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 5.

  - Thay cụm từ "quy định tại khoản 3 Điều này" bằng cụm từ "quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều này qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại hoặc trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều này" tại điểm c khoản 5.

  24. Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

  - Thêm từ hoặc trước  cụm từ  “giá ghi trong hóa đơn” trong các Điểm a, b, c ,d  Khoản 1; Điểm đ, e Khoản 2; Điểm b, c Khoản 3.

  - Bỏ Điểm a Khoản 3.

  - Sửa Điểm b Khoản 5:

  b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 2 Điều này, th́ bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng;

  25. Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

  Sửa kỹ thuật:

  - Thay dấu "," bằng từ "hoặc" vào trước cụm từ "giá ghi trong hóa đơn" tại điểm g, điểm h khoản 2; điêm a, điểm b khoản 3.

  - Bỏ cụm từ "giá thành sản xuất" tại điểm b khoản 3

   - Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, e, g, h, i, k, l và m khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 6

  - Sửa kỹ thuật tại Điều 2: Bổ sung từ "cấm" vào trước cụm từ " hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định" tại điểm e khoản 6.

   
  Báo quản trị |  
 • #433774   17/08/2016

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  26. Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

  Sửa kỹ thuật:

  - Thay dấu "," bằng từ "hoặc" vào trước cụm từ "giá ghi trong hóa đơn" tại điểm g, điểm h khoản 2; điêm a, điểm b khoản 3.

  - Bỏ cụm từ "giá thành sản xuất" tại điểm b khoản 3

  - Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, e, g, h, i, k, l và m khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 6.

  - Bổ sung từ "cấm" vào trước cụm từ " hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định" tại điểm e khoản 6.

  27. Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

  Sửa kỹ thuật:

  - Thay dấu "," bằng từ "hoặc" vào trước cụm từ "giá ghi trong hóa đơn" tại điểm a, điêm b, điểm c khoản 1; điểm g, điểm h khoản 2; điểm a, điểm b khoản 3.

  - Bỏ cụm từ "giá thành sản xuất" tại điểm b khoản 3

  - Sửa kỹ thuật tại Điều 2:  Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, e, g, h, i và k khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 6.

   - Sửa kỹ thuật tại Điều 2: Bổ sung từ "cấm" vào trước cụm từ " hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định" tại điểm e khoản 6.

  28. Điều 196. Tội đầu cơ

  Sửa Điểm b, d Khoản 5:

  b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng;

  d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

  29. Điều 200. Tội trốn thuế

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ "quy định tại các điểm b và d khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 5.

  30. Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung cụm từ “trở lên” vào sau cụm từ “gấp 5 lần” tại khoản 1 Điều 201.

  31. Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 4.

  32. Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

  Sửa kỹ thuật : 

  - Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 4.

  - Bổ sung từ "cấm" vào trước cụm từ "hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định".

  33. Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

  Sửa kỹ thuật:

  -  Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 4;

  - Bổ sung từ "cấm" vào trước cụm từ "hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định".

  34. Điều 211. Tội thao túng thị trường chứng khoán

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ "quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 4.

  35. Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này, với số tiền chiếm đoạt từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng" bằng cụm từ "điểm b khoản 2 Điều này, chiếm đoạt số tiền từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng” tại điểm b khoản 5.

   

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 17/08/2016 11:58:16 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #433780   17/08/2016

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  36. Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

  Sửa Điểm d và đ Khoản 2:

  d) Thu lợi bất chính 3.000.000.000 đồng trở lên;

  đ) Gây thiệt hại cho người khác 5.000.000.000 đồng trở lên

  37. Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

  Sửa kỹ thuật: Thay thế cụm từ "gây thiệt hại về tài sản" bằng cụm từ "gây thất thoát, lãng phí"

  38. Điều 225. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 4.

  39. Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 4.

  40. Điều 227. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

  - Sửa Điểm đ Khoản 2:

  đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên 02 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 04 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

  - Sửa Điểm b Khoản 4:

  b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

  41. Điều 232. Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  - Sửa Điểm c, d, đ Khoản 1

  c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường; từ 5 mét khối (m3) đến dưới 10 mét khối (m3) gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; thực vật thuộc Nhóm IIA trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

  d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc nhóm IIA trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

  đ) Khai thác trái phép thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ

  - Sửa Điểm c, d Khoản 2:

  c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 30 mét khối (m3) đến dưới 60 mét khối (m3) 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường; từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

  d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc nhóm IIA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;

  - Thêm Điểm đ Khoản 2:

  đ) Khai thác trái phép thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ 60.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng hoặc từ 02 mét khối (m3) đến dưới 04 mét khối (m3) gỗ tại rừng sản xuất hoặc từ 1,5 mét khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) tại rừng phòng hộ hoặc từ 01 mét khối (m3) đến dưới 02 mét khối (m3) gỗ tại rừng đặc dụng hoặc khu bảo tồn thiên nhiên;

  - Sửa Điểm c, d Khoản 3:

  c) Khai thác trái phép tại rừng đặc dụng 60 mét khối (m3) 40 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường; 20 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

  d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc nhóm IIA trị giá 200.000.000 đồng trở lên; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ khác trị giá 400.000.000 đồng trở lên;

  - Thêm Điểm đ Khoản 3:

  đ) Khai thác thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ  120.000.000 đồng trở lên hoặc 04 mét khối (m3) gỗ trở lên tại rừng sản xuất hoặc 03 mét khối (m3) gỗ trở lên tại rừng phòng hộ hoặc 02 mét khối (m3) gỗ trở lên tại rừng đặc dụng hoặc khu bảo tồn thiên nhiên;

  42. Điều 233. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

  - Sửa Điểm d Khoản 2:

  d) Cho phép chuyển  mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 12.500 mét vuông (m2) đến dưới 17.000 mét vuông (m2) đối với rừng sản xuất; từ 10.000 mét vuông (m2) đến dưới 15.000 mét vuông (m2) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 7.500 mét vuông (m2) đến dưới 12.000 mét vuông (m2) đối với rừng đặc dụng;

  - Thêm Điểm c Khoản 3:

  c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 232 của Bộ luật này.

  43. Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung cụm từ “hoặc bộ phận, sản phẩm của các động vật đó” vào sau cụm từ “thực vật hoang dã nguy cấp” tại điểm e khoản 2 Điều 234.

   
  Báo quản trị |  
 • #433788   17/08/2016

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  44. Điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trường

  - Thêm cụm từ “Chôn, lấp, đổ, thải ra môi” vào đầu câu của các Điểm g Khoản 1, Điểm g Khoản 2, Điểm h Khoản 3.

  - Sửa điểm c, đ, g Khoản 3

  c) Xả thải ra môi trường từ 1.000 mét khối (m3)/ngày đến 10.000 dưới 5.000 mét khối (m3)/ngày nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần trở lên;

  đ) Xả thải ra môi trường từ 1.000 mét khối (m3)/ngày đến 10.000 dưới 5.000 mét khối (m3)/ngày nước thải có độ PH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 15;

  g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của pháp luật từ 100.000 kilôgam đến dưới 200.000 kilôgam;

  45. Điều 238. Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi song

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 5.

  46. Điều 239. Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

  Sửa kỹ thuật:

   - Bổ sung từ "dưới" vào trước cụm từ "3.000 kilôgam" tại điểm a khoản 1;

  - Thay cụm từ "Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này"  bằng cụm từ "Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này"; thay cụm từ "tạm đình chỉ hoạt động" bằng cụm từ "đình chỉ hoạt động có thời hạn" tại điểm b khoản 5.

  47. Điều 241. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung từ "dưới" vào trước cụm từ "500.000.000.đồng" tại khoản 1.

  48. Điều 242. Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung cụm từ "của pháp luật” sau cụm từ "vi phạm các quy định khác” tại điểm e khoản 1.

  49. Điều 243. Tội huỷ hoại rừng

  - Thêm Điểm e Khoản 1:

  e) Thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng; thực vật thuộc Nhóm IIA trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

  - Sửa Điểm d Khoản 2:

  d) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng kiểu trạng thái rừng có diện tích từ 50.000 mét vuông (m2) đến dưới 100.000 mét vuông (m2);

  - Sửa Điểm a Khoản 3:

  a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng kiểu trạng thái rừng có diện tích 100.000 mét vuông (m2) trở lên;

  50. Điều 244. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

  - Sửa Điểm d Khoản 1:

  d) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép từ 03 đến 07 bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 03 đến 07 động vật lớp thú, của 07 đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc 10 đến 15 cá thể động vật các lớp khác thuộc loài động vật quy định tại điểm c khoản này;

  - Sửa Điểm e Khoản 2:

  e) Số lượng động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 07 đến 10 03 đến 07 cá thể lớp thú, từ 07 đến 10 cá thể lớp chim, lớp bò sát hoặc từ 10 đến 15 cá thể lớp khác thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

  51. Điều 245. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "phân khu bảo tồn nghiêm ngặt" bằng cụm từ "phân khu bảo vệ nghiêm ngặt" tại điểm b khoản 2.

  52. Điều 246. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này" tại điêm b khoản 4.

  53. Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

  - Thêm cụm từ “XLR-11” vào Điểm e Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm b Khoản 4.

  - Thay cụm từ “ số lượng” bằng “khối lượng, thể tích” trong các Khoản của Điều này.

  54. Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

  - Thêm cụm từ “XLR-11” vào Điểm c Khoản 1, Điểm g Khoản 2, Điểm b Khoản 3,  Điểm b Khoản 4.

  - Thay cụm từ “ số lượng” bằng “khối lượng, thể tích” trong các Khoản của Điều này.

  - Thêm cụm từ “lá cây khat” vào Điểm d Khoản 1, Điểm h Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4.

   
  Báo quản trị |  
 • #433792   17/08/2016

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  55. Điều 250.  Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

  - Thêm cụm từ “XLR-11” vào Điểm c Khoản 1, Điểm h Khoản 2, Điểm b Khoản 3,  Điểm b Khoản 4.

  - Thay cụm từ “ số lượng” bằng “khối lượng, thể tích” trong các Khoản của Điều này.

  - Thêm cụm từ “lá cây khat” vào Điểm d Khoản 1, Điểm i Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4.

  56. Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy

  - Thêm cụm từ “XLR-11” vào Điểm h Khoản 2, Điểm b Khoản 3,  Điểm b Khoản 4.

  - Thay cụm từ “ số lượng” bằng “khối lượng, thể tích” trong các Khoản của Điều này.

  - Thêm cụm từ “lá cây khat” vào Điểm i Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4.

  57. Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy

  - Thêm cụm từ “XLR-11” vào Điểm c Khoản 1, Điểm g Khoản 2, Điểm b Khoản 3,  Điểm b Khoản 4.

  - Thay cụm từ “ số lượng” bằng “khối lượng, thể tích” trong các Khoản của Điều này.

  - Thêm cụm từ “lá cây khat” vào Điểm d Khoản 1, Điểm h Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4.

  58. Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

  Sửa kỹ thuật:

  - Thay cụm từ "Vận chuyển với" bằng cụm từ "Vật phạm pháp có" tại điểm đ khoản 2;

  - Bổ sung cụm từ "mua bán" vào trước cụm từ "qua biên giới" tại điểm e khoản 2.

  59. Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

  - Thêm hình phạt tại Khoản 4: hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

  - Sửa Khoản 5:

  5. Phạm tội trong trường hợp Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời,..

  60. Điều 261. Tội cản trở giao thông đường bộ

  - Sửa Khoản 4:

  … hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 10.000.000 đồng đến 100.000.000 50.000.000 đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

  - Sửa Khoản 5:

  5.     Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm

  61. Điều 264. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ “Người chủ sở hữu, quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ” bằng cụm từ “Người nào” tại khoản 1.

  62. Điều 267. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

  - Sửa Khoản 4:

  4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời…

  - Sửa Khoản 5:

  …, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 năm.

  63. Điều 268. Tội cản trở giao thông đường sắt

  - Sửa Khoản 4:

  …phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 năm.

  - Sửa Khoản 5:

  5.     Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 01 năm.

  64. Điều 270. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt

  Sửa kỹ thuật: Bỏ cụm từ “hoặc giao cho” tại khoản 1

   
  Báo quản trị |  
 • #433795   17/08/2016

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  65. Điều 272. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

  - Sửa Khoản 4:

  … phạt cải tạo không giam giữ đến 02 03 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 năm.

  - Sửa Khoản 5:

  5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 02 năm hoặc phạt tù từ 06 03 tháng đến 03 01 năm.

  66. Điều 273. Tội cản trở giao thông đường thủy

  - Sửa Khoản 4:

  …phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 năm.

  -  Sửa Khoản 5:

  5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 30.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 01 năm.

  67. Điều 278. Tội cản trở giao thông đường không

  -  Sửa Khoản 5:

  5.  Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 03 tháng đến 03 02 năm.

  68. Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

  - Sửa Khoản 1:

  1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông  chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:

  a) Kinh doanh vàng miếng trên tài khoản;

  - Sửa Điểm đ Khoản 2:

  đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng

  - Sửa Khoản 3:

  3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

  69. Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người

  - Sửa Khoản 4:

  …phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 03 năm

  - Sửa Khoản 5:

  5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 02 năm hoặc phạt tù từ 06 03 tháng đến 03 02 năm.

  70. Điều 298. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung cụm từ “thuộc một” vào trước cụm từ “trong các trường hợp sau đây” tại khoản 3.

  71. Điều 304. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

  Sửa kỹ thuật:

   Bỏ cụm từ “từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam thuốc nổ các loại hoặc từ 1.000 đến 3.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét dây cháy chậm, dây nổ” tại điểm b khoản 2, cụm từ “từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam thuốc nổ các loại; từ 3.001 đến 10.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ” tại điểm đ khoản 3 và cụm từ “từ 101 kilôgam trở lên thuốc nổ các loại; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên” tại khoản 4 Điều 304.

  72. Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ

  - Sửa Điểm a Khoản 3:

  a) Thuốc nổ các loại từ trên 31 30 kilôgam đến 100 kilôgam;…

  - Sửa Điểm a Khoản 4:

  a) Thuốc nổ các loại từ 101 trên 100 kilôgam trở lên;…

   
  Báo quản trị |  
 • #433797   17/08/2016

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  73. Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ

  - Phương án 1: Sửa Khoản 1

  1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao,

  - Phương án 2: Sửa Khoản 1, Điểm b Khoản 2

  1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt từ 05 đơn vị đến 10 đơn vị súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Có tổ chức;                                               

  b) Có 11 đơn vị súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí không thuộc danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng trở lên;

  74. Điều 307. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

  Sửa Khoản 5:

  5.     Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 03 tháng đến 03 02 năm.

  75. Điều 310. Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân

  Sửa Khoản 5:

  5.     Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  76. Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc

  Thêm Điểm c Khoản 2:

  a)     Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.”

  77. Điều 317. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

  Sửa kỹ thuật: Bỏ cụm từ “hoặc điểm a khoản này” tại điểm c khoản 1, đồng thời bổ sung từ “dưới” vào trước cụm từ “100.000.000 đồng” tại điểm d khoản 1 Điều 317.

  78. Điều 325. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp

  Sửa kỹ thuật tại Điều 2:

  - Bổ sung cụm từ "trở lên" vào sau cụm từ "đủ 18 tuổi" tại khoản 1;

  - Thay dấu "," bằng chữ "hoặc"  trước cụm từ "xúi giục người dưới 18 tuổi" tại điểm a khoản 1;

  - Thay cụm từ "nhiều người" bằng cụm từ "02 người trở lên" tại điểm b khoản 2.

  79. Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

  Sửa Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3:

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

  c) Sách in, báo in có số lượng từ  51 101 đơn vị đến 100 200 đơn vị;

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  b) Sách in, báo in có số lượng 101 từ 201 đơn vị trở lên;

  80. Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước

  Sửa Khoản 1, 2 , 3:

  1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

  81. Điều 338. Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung cụm từ “thuộc một” vào sau từ "Phạm tội” tại tiêu đề khoản 2 và bổ sung dấu “phẩy” vào sau từ "văn hóa" tại điểm b khoản 2 Điều 338.

  82. Điều 346. Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung từ “nguy hiểm” vào sau từ “Tái phạm” tại khoản 2 Điều 346

  83. Điều 350. Tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung cụm từ “thuộc một” vào sau từ "Phạm tội" tại tiêu đề khoản 2 và khoản 3 Điều 350.

   
  Báo quản trị |  
 • #433801   17/08/2016

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 123
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  84. Điều 359. Tội giả mạo trong công tác

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "05 giấy tờ giả" bằng cụm từ "06 giấy tờ giả" tại điểm a khoản 3 .

  85. Điều 369. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội

  Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ "05 người trở lên" bằng cụm từ "06 người trở lên" tại điểm a khoản 3

  86. Điều 370. Tội ra bản án trái pháp luật

  Sửa kỹ thuật: Bổ sung từ "dưới" và trước cụm từ "1.000.000.000 đồng" tại điểm e khoản 2.

  87. Điều 378. Tội tha trái pháp luật người bị bắt, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù

  Thêm cụm từ: “người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp” vào Khoản 1, Điểm a Khoản 2

  88. Điều 387. Tội đánh tháo người bị bắt, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù

  Sửa Khoản 1:

  1. Người nào đánh tháo người bị bắt, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 119 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

  89. Điều 388. Tội vi phạm quy định về giam giữ

  - Thêm Điều 178 vào Khoản 1.

  - Sửa Điểm c, d Khoản 1:

  c) Cưỡng đoạt tài sản Chiếm đoạt tiền, đồ tiếp tế, vật dụng sinh hoạt của người khác;

  d) Đưa vào, tàng trữ, chiếm đoạt hoặc tổ chức sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện thuốc hướng thần;

  90. Điều 389. Tội che giấu tội phạm

  Sửa kỹ thuật:

  - Bổ sung viện dẫn “khoản 1 Điều 150” tại điểm b khoản 1.

  - Bổ sung viện dẫn “các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 193; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 194; khoản 4 Điều 206” tại điểm đ khoản 1.

  - Bỏ viện dẫn "Điều 299 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự)" tại điểm g khoản 1.

  - Bổ sung viện dẫn “khoản 5 Điều 311” tại điểm g khoản 1.

  - Bổ sung viện dẫn “khoản 4 Điều 357” tại điểm i khoản 1.

  91. Điều 390. Tội không tố giác tội phạm

  Sửa Khoản 1:

  1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 đang được chuẩn bị hoặc một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang được thực hiện chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 Điều 19 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  92. Điều 398. Tội hành hung đồng đội

  Sửa kỹ thuật: Thay thế viện dẫn “Điều 135” bằng viện dẫn "Điều 134".

  93. Điều 410. Tội vi phạm quy định về bảo vệ

  - Sửa Điểm c Khoản 1:

  c) Làm thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  - Thêm Điểm g Khoản 2:

  g) Làm thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng trở lên.

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 17/08/2016 03:27:37 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  Tunglee95 (19/08/2016)
 • #433855   18/08/2016

  ĐIỀU 285 LÀ TỘI RẤT NGHIÊM TRỌNG MÀ???

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tuandung72 vì bài viết hữu ích
  trang_u (03/10/2016)
 • #437395   03/10/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  tuandung72 viết:

  ĐIỀU 285 LÀ TỘI RẤT NGHIÊM TRỌNG MÀ???

  Ủa tại sao đó là tội phạm rất nghiêm trọng vậy bạn?

  Điều 285. Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật

  1. Người nào sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Có tính chất chuyên nghiệp;

  d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

  e) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

  a) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

  4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  Điều 9. Phân loại tội phạm

  Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại sau đây:

  1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

  2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

  3. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;

  4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

   
  Báo quản trị |  
 • #433877   18/08/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4693)
  Số điểm: 35030
  Cảm ơn: 673
  Được cảm ơn 1182 lần


  Ý bạn là sao? Chưa hiểu.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  trang_u (03/10/2016)
 • #437393   03/10/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  Bộ luật hình sự sửa đổi 2016: sửa đổi 97 điều về nội dung, 43 lỗi kỹ thuật và bãi bỏ 01 điều

  Đó là con số thống kê khi xem dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2016 sắp được Quốc hội khóa XIV xem xét và thông qua tại kỳ họp diễn ra từ ngày 20/10 – 22/11 tới đây.

  Phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 lần này liên quan đến 141 điều của Bộ luật, gồm 18 điều thuộc Phần Những quy định chung123 điều thuộc Phần Các tội phạm, trong đó có 43 điều sửa đổi về kỹ thuật, 97 điều sửa đổi về nội dung quy định trong điều luật và bãi bỏ 01 điều.

  Dự kiến Bộ luật hình sự 2015Bộ luật hình sự sửa đổi 2016 sẽ có hiệu lực trong năm 2017.

  Hi vọng đây là lần sửa đổi duy nhất và cuối cùng của Bộ luật hình sự này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #448343   28/02/2017

  minhcuong1704
  minhcuong1704
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (143)
  Số điểm: 2706
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 105 lần


  Ồ, cảm ơn các bác chia sẻ. BLHS mới có nhiều lỗi và cần dời lại nên cần sửa đổi, bỏ một vài điều chưa hợp lý. Bác liệt kê như vậy sẽ dễ theo dõi hơn

   
  Báo quản trị |  
 • #453726   17/05/2017

  Cám ơn thông tin của bạn vì hiện tại nhiều người cũng chưa biết rõ được nội dung các điều khoản sửa đổi của BLHS 2015 được hướng dẫn quy định cụ thể  bởi các điều khoản nào. Áp dụng ra sao.Nhờ thông tin cụ thể của bạn mọi người sẽ năm bắt được chính xác hơn

   
  Báo quản trị |  
 • #453733   17/05/2017

  giangmoom
  giangmoom
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (345)
  Số điểm: 6481
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 136 lần


  Những sửa đổi này nói lên nhiều điều. Cám ơn thông tin hữu ích của bạn, bài viết sẽ là nguồn cung cấp hữu ích cho dân luật tìm kiếm thông tin học tập và nghiên cứu. Sẽ có nhiều bài luận hay ho đó nha!

   
  Báo quản trị |  
 • #456206   05/06/2017

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Thật là cảm ơn nhũng thành viên tích cực của Dân Luật đã kỳ công so sánh rồi viết chia sẻ thế này. Nhiều khi cũng muốn làm siêng nhưng nhờ nhưng có bài thế này thì đâu cần làm siêng nữa. Tuy nhiên có làm, có nghiên cứu mới nhớ được lâu. Bản thân mình cũng sẽ cố gắng tổng hợp cái gì đó bổ ích để chia sẻ cùng mọi người! Cảm ơn chủ thớt nhé!

   
  Báo quản trị |  
 • #458944   27/06/2017

  Lunakhung123
  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 68 lần


  Thật đáng buồn cho Bộ luật hình sự 2015, chưa kịp có hiệu lực đã bị tạm hoãn, để rồi 1 năm sau bị sửa đổi tùm lum, trong khi đó, các nhà làm luật đã chuẩn bị bao lâu, tốn hết bao nhiêu tiền để xây dựng được BLHS 2015 đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #465772   27/08/2017

  tuyet38
  tuyet38
  Top 500
  Female
  Mầm

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:27/09/2016
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 735
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 20 lần


  Bộ luật Hình sự 2015 có lẽ là Bộ Luật được quan tâm nhất trong lịch sự khi các Bộ luật mới được ban hành. 

  Chưa có hiệu lực đã gặp phải vướng mắc, vừa mới có hiệu lực thì đã xây dựng nên sửa đổi, bổ sung. Sao không nghiên cứu thật kỹ, lên dự thảo luật thật rõ ràng để cho những người có thẩm quyền có thể cùng xem xét thảo luận rồi đưa ra cho người dân một cách cụ thể

  Cố gắng lên nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #470029   08/10/2017

  danghaa_
  danghaa_
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 5521
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 112 lần


  nếu mình nhớ không nhầm thì có thêm điều khoản luật sư phải tố giác thân chủ của mình đối với tội các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nữa thì phải. Mình cảm thấy điều này đi ngược với triết lý của người hành nghề luật sư. Về mặt nghề nghiệp, giữa luật sư và thân chủ của họ là quan hệ uỷ quyền, tin cậy, phải có niềm tin ở thân chủ và nếu luật sư lại đi tố giác, phản bội thân chủ thì đó không còn là luật sư nữa.

   
  Báo quản trị |