Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong ĐVSN lĩnh vực ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #597275 24/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1178)
  Số điểm: 41865
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1199 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong ĐVSN lĩnh vực ngân hàng

  Ngày 30/12/2023 Thống đốc NHNNVN ban hành Thông tư 21/2022/TT-NHNN hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng.
   
  Theo đó, đối với lãnh đạo, quản lý trong ĐVSN thuộc lĩnh vực ngân hàng được quy định vị trí làm việc như sau:
   
  danh-muc-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-quan-ly-trong-dvsn-linh-vuc-ngan-hang
   
  (1) Vị trí việc làm Chủ tịch Hội đồng quản lý.
   
  (2) Vị trí việc làm Thành viên Hội đồng quản lý.
   
  (3) Vị trí việc làm Tổng giám đốc.
   
  (4) Vị trí việc làm Phó Tổng giám đốc.
   
  (5) Vị trí việc làm Trưởng phòng và tương đương.
   
  (6) Vị trí việc làm Phó Trưởng phòng và tương đương.
   
  (7) Vị trí việc làm Giám đốc chi nhánh.
   
  (8) Vị trí việc làm Phó Giám đốc chi nhánh.
   
  (9) Vị trí việc làm Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Chi nhánh.
   
  (10) Vị trí việc làm Phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc Chi nhánh.
   
  Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo
   
  Lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng thực hiện theo nguyên tắc sau:
   
  Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-CP.
   
  Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo
   
  Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng
   
  Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 21/2022/TT-NHNN.
   
  Bản mô tả công việc và khung năng lực của chức danh nghề nghiệp chuyên ngành
   
  Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng
   
  Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 21/2022/TT-NHNN.
   
  Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 21/2022/TT-NHNN.
   
  Xem thêm Thông tư 21/2022/TT-NHNN có hiệu lực ngày 01/03/2023
   
  72 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận