Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ (dự kiến)

Chủ đề   RSS   
 • #566532 13/01/2021

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 292 lần


  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ (dự kiến)

  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ. Theo đó, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ như sau:

  a) Vị trí việc làm về tổ chức bộ máy

  - Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy;

  - Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy;

  - Chuyên viên về tổ chức bộ máy.

  b) Vị trí việc làm về quản lý nguồn nhân lực

  - Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực;

  - Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực;

  - Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực.

  c) Vị trí việc làm về địa giới hành chính

  - Chuyên viên cao cấp về địa giới hành chính;

  - Chuyên viên chính về địa giới hành chính;

  - Chuyên viên về về địa giới hành chính.

  d) Vị trí việc làm về cải cách hành chính

  - Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính;

  - Chuyên viên chính về cải cách hành chính;

  - Chuyên viên về cải cách hành chính.

  đ) Vị trí việc làm về thi đua, khen thưởng

  - Chuyên viên cao cấp về thi đua, khen thưởng;

  - Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng;

  - Chuyên viên về thi đua, khen thưởng.

  e) Vị trí việc làm về quản lý tôn giáo

  - Chuyên viên cao cấp về quản lý tôn giáo;

  - Chuyên viên chính về quản lý tôn giáo;

  - Chuyên viên về quản lý tôn giáo.

  g) Vị trí việc làm về quản lý tín ngưỡng

  - Chuyên viên cao cấp về quản lý tín ngưỡng;

  - Chuyên viên chính về quản lý tín ngưỡng;

  - Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng.

  h) Vị trí việc làm về văn thư, lưu trữ

  - Chuyên viên cao cấp về văn thư, lưu trữ;

  - Chuyên viên chính về văn thư, lưu trữ;

  - Chuyên viên về văn thư, lưu trữ;

  - Cán sự về văn thư, lưu trữ.

  Việc xác định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ căn cứ các yếu tố sau:

  - Thực hiện theo quy định định khoản 2 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

  - Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, định mức biên chế công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành Nội vụ: Đồng thời phải  căn cứ quy định tại Nghị định 123/2016/NĐ-CPNghị định 101/2020/NĐ-CP.

  - Đối với các cơ quan chuyên muôn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, định mức biên chế công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành Nội vụ: đồng thời căn cứ quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CPNghị định 107/2020/NĐ-CP.

  - Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc trung ương: đồng thời phải căn cứ quy định tại Nghị định 37/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 108/2020/NĐ-CP).

  Xem chi tiết tại:

   
  1622 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (26/01/2021) ThanhLongLS (13/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận