Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết qua bưu điện

Chủ đề   RSS   
 • #465732 26/08/2017

  lamthanhtruc
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (278)
  Số điểm: 2015
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 64 lần


  Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết qua bưu điện

  Ngày 10/7/2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1667/QĐ-BTNMT năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Theo đó:

  Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể tiếp nhận qua bưu điện trong lĩnh vực môi trường bao gồm:

  1. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

  2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

  3. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

  4. Điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

  5. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

  6. Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước;

  7. Cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường;

  8. Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường;

  9. Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen;

  10. Chứng nhận, chứng nhận lại nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trường;

  11. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

  12. Xin ý kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (đối với trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng không làm gia tăng hoặc gia tăng không đáng kể tác động xấu đến môi trường);

  13. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

  14. Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

  15. Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án;

  16. Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh;

  17. Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp;

  18. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

  19. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

  20. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

  21. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

  22. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng);

  23. Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc Danh mục phê liệu được phép nhập khẩu để phân tích;

  24. Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất;

  25. Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

  26. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

  27. Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

  28. Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

  29. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

  30. Xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam;

  31. Thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

  32. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt);

  33. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp cóphương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt);

  34. Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

  35. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt);

  36. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt);

  37. Cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

  38. Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

  39. Điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

  40. Cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại;

  41. Cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại;

  42. Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại;

  43. Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại không có trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại.

  Quyết định 1667/QĐ-BTNMT năm 2017 có hiệu lực từ ngày 10/7/2017

  Cập nhật bởi lamthanhtruc ngày 26/08/2017 10:41:57 CH
   
  2014 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận