Danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng NLĐ từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi

Chủ đề   RSS   
 • #538375 05/02/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng NLĐ từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi

  Bộ LĐTBXH đang dự thảo Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

  Dưới đây là danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

  * Danh mục nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

  Ngoài các nơi làm việc quy định tại Điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 147 Bộ luật Lao động, cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm tại các nơi làm việc, chỗ làm việc theo điểm b Khoản 1 Điều 147 như sau:

  1. Tiếp xúc với các yếu tố vệ sinh lao động và các chất trong môi trường lao động (bao gồm: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi amiăng, bụi than, bụi tale; các loại chất, tia phóng xạ, bức xạ bởi tia X và các tia có hại khác) nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động;

  2. Tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm,

  3. Thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom;

  4. Trên giá cao hay dây treo cao hơn 2 m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc trên 30°.

  * Danh mục công việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

  (trích)

  Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát, không được bố trí người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc và tại nơi làm việc được quy định tại các Điều khoản sau:

  a) Điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 147 Bộ luật Lao động;

  b) Điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 147 Bộ luật Lao động;

  c) Danh mục là danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực thi hành kể từ ngày thông từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  3490 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận