Danh mục các ngạch công chức, viên chức [MỚI NHẤT]

Chủ đề   RSS   
 • #513957 20/02/2019

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 707 lần
  SMod

  Danh mục các ngạch công chức, viên chức [MỚI NHẤT]

  Danh mục các ngạch công chức, viên chức [MỚI NHẤT]

  Việc xác định công việc mình đang làm thuộc ngạch nào, mã số bao nhiêu đóng vai trò không kém phần quan trọng, bởi từ đó sẽ là căn cứ để xây dựng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức và tính lương đối với các đối tượng này.

  ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

  Các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

  Căn cứ: Thông tư 09/2010/TT-BNV  

  TT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Kế toán viên cao cấp (mã số 06.029)

  06.029

  2

   Kế toán viên chính

   06.030

  3

   Kế toán viên

   06.031

  4

  Kế toán viên cao đẳng

  06a.031

  5

  Kế toán viên trung cấp

  06.032

  6

  Kế toán viên sơ cấp

  06.033

  7

  Kiểm tra viên cao cấp thuế

  06.036

  8

  Kiểm tra viên chính thuế

  06.037

  9

   Kiểm tra viên thuế

  06.038

  10

  Kiểm tra viên cao đẳng thuế

  06a.038

  11

  Kiểm tra viên trung cấp thuế

  06.039

  12

  Nhân viên thuế

   06.040

  Các ngạch công chức chuyên ngành hải quan

  TT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Kiểm tra viên cao cấp hải quan

  08.049

  2

  Kiểm tra viên chính hải quan

  08.050

  3

   Kiểm tra viên hải quan

   08.051

  4

  Kiểm tra viên cao đẳng hải quan

  08a.051

  5

   Kiểm tra viên trung cấp hải quan

   08.052

  6

  Nhân viên hải quan

  08.053

  Ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia

  TT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Kỹ thuật viên bảo quản

  19.221

  2

  Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

   19.222

  3

  Thủ kho bảo quản

  19.223

  4

  Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

  19.224

  Ngạch công chức thi hành án dân sự

  Căn cứ: Thông tư 03/2017/TT-BTP

  TT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Chấp hành viên cao cấp

  03.299

  2

   Chấp hành viên trung cấp

  03.300

  3

  Chấp hành viên sơ cấp

  03.301

  4

  Thẩm tra viên cao cấp

  03.230

  5

   Thẩm tra viên chính

  03.231

  6

  Thẩm tra viên

  03.232

  7

   Thư ký thi hành án

  03.302

  8

  Thư ký trung cấp thi hành án

  03.303

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính

  Căn cứ: Thông tư 11/2014/TT-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Chuyên viên cao cấp

  01.001

  2

  Chuyên viên chính

  01.002

  3

  Chuyên viên

  01.003

  4

  Cán sự

  01.004

  5

  Nhân viên

  01.005

  ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

  Căn cứ: Thông tư 13/2014/TT-BNV

  Chuyên ngành lưu trữ

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Lưu trữ viên chính (hạng II)

  V.01.02.01

  2

  Lưu trữ viên (hạng III)

  V.01.02.02

  3

  Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV)

  V.01.02.03

   

   

   

   

   

   

   

  Chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật

  Căn cứ: Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II

  V.03.01.01

  2

  Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III 

  V.03.01.02

  3

  Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV

   V.03.01.03

  4

  Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II

  V.03.02.04

  5

   Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III 

  V.03.02.05

  6

  Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV 

  V.03.02.06

  7

  Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II 

  V.03.03.07

  8

  Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

   V.03.03.08

  9

  Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV

  V.03.03.09

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Giảng viên cao cấp (hạng I)   

  V.07.01.01

  2

  Giảng viên chính (hạng II)          

  V.07.01.02

  3

  Giảng viên (hạng III)  

  V.07.01.03

   

   

   

   

   

   

   

  Chức danh nghề nghiệp dược

  Căn cứ: Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Dược sĩ cao cấp (hạng I)

  V.08.08.20

  2

  Dược sĩ chính (hạng II) 

  V.08.08.21

  3

  Dược sĩ (hạng III)

  V.08.08.22

  4

  Dược hạng IV 

  V.08.08.23

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

   Đạo diễn nghệ thuật hạng I   

  V.10.03.08

  2

  Đạo diễn nghệ thuật hạng II         

  V.10.03.09

  3

   Đạo diễn nghệ thuật hạng III   

  V.10.03.10

  4

  Đạo diễn nghệ thuật hạng IV

  V.10.03.11

  5

  Diễn viên hạng I   

  V.10.04.12

  6

  Diễn viên hạng II    

   V.10.04.13

  7

  Diễn viên hạng III 

  V.10.04.14

  8

  Diễn viên hạng IV   

  V.10.04.15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chuyên ngành di sản văn hóa

  Căn cứ: Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Di sản viên hạng II

  V.10.05.16

  2

  Di sản viên hạng III

   V.10.05.17

  3

  Di sản viên hạng IV

  V.10.05.18

   

   

   

   

   

   

   

  Chuyên ngành Thể dục thể thao

  Căn cứ: Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

   Huấn luyện viên cao cấp (hạng I)

  V.10.01.01

  2

  Huấn luyện viên chính (hạng II)

   V.10.01.02

  3

  Huấn luyện viên (hạng III)

  V.10.01.03

  4

  Hướng dẫn viên (hạng IV)        

  V.10.01.04

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong các trường trung học cơ sở công lập

  Căn cứ: Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Giáo viên trung học cơ sở hạng I 

  V.07.04.10

  2

  Giáo viên trung học cơ sở hạng II

  V.07.04.11

  3

  Giáo viên trung học cơ sở hạng III

  V.07.04.12

   

   

   

   

   

   

   

  Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông trong các trường trung học phổ thông công lập

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Giáo viên trung học phổ thông hạng I

  V.07.05.13

  2

  Giáo viên trung học phổ thông hạng II

  V.07.05.14

  3

  Giáo viên trung học phổ thông hạng III

  V.07.05.15

   

   

   

   

   

   

   

  Chức danh nghề nghiệp

  Căn cứ: Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

   

  Chức danh điều dưỡng

  1

  Điều dưỡng hạng II

  V.08.05.11

  2

  Điều dưỡng hạng III  

  V.08.05.12

  3

  Điều dưỡng hạng IV

  V.08.05.13

   

  Chức danh hộ sinh

  4

  Hộ sinh hạng II    

   V.08.06.14

  5

  Hộ sinh hạng III 

  V.08.06.15

  6

  Hộ sinh hạng IV     

   V.08.06.16

   

  Chức danh kỹ thuật y

  7

  Kỹ thuật y hạng II    

  V.08.07.17

  8

  Kỹ thuật y hạng III 

  V.08.07.18

  9

  Kỹ thuật y hạng IV   

  V.08.07.19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập

  Căn cứ: Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  STT

  NGẠCH

  MÃ SỐ

  1

  Giáo viên tiểu học hạng II

  V.07.03.07

  2

  V.07.03.07

  V.07.03.08

  3

  Giáo viên tiểu học hạng IV 

  V.07.03.09

   

   

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  67001 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  thoangnet (11/03/2019) soyte (26/02/2019) trantuannvnd (25/02/2019) giatamhp (21/02/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận