Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư 2020

Chủ đề   RSS   
 • #551443 09/07/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư 2020

  các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh

  Ảnh minh họa: Các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh 

  Đây là nội dung được quy định tại Luật đầu tư 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 thay thế Luật Đầu tư 2014.

  Theo đó, cấm kinh doanh các chất ma túy sau:

  - Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Acetorphine

  3-O-acetyltetrahydro - 7 - α - (1 - hydroxyl - 1 - methylbutyl) - 6, 14 - endoetheno - oripavine

  25333-77-1

  2

  Acetyl-alpha- methylfenanyl

  N- [1 - (α - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] acetanilide

  101860-00-8

  3

  Alphacetylmethadol

  α - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino

  - 4,4 - diphenylheptane

  17199-58-5

  4

  Alpha-methylfentanyl

  N- [1 -  - methylphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

  79704-88-4

  5

  Beta-hydroxyfentanyl

  N- [1- ( β - hydroxyphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

  78995-10-5

  6

  Beta-hydroxymethyl-

  3-fentanyl

  N- [1 - (β - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl - 4 - piperidyl] propinonanilide

  78995-14-9

  7

  Desomorphine

  Dihydrodeoxymorphine

  427-00-9

  8

  Etorphine

  Tetrahydro - 7α - (1 - hydroxy - 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine

  14521-96-1

  9

  Heroine

  Diacetylmorphine

  561-27-3

  10

  Ketobemidone

  4 - meta - hydroxyphenyl -1 - methyl - 4 - propionylpiperidine

  469-79-4

  11

  3-methylfentanyl

  N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

  42045-86-3

  12

  3 -methylthiofentanyl

  N- [3 - methyl -1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

  86052-04-2

  13

  Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác

  (5α,6α) - 17 - Methyl - 7,8 - didehydro - 4,5 - epoxymorphinan - 3,6 - diol - bromomethane (1:1)

  125-23-5

  14

  Para-fluorofentanyl

  4’ - fluoro - N-(1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

  90736-23-5

  15

  PEPAP

  1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol acetate

  64-52-8

  16

  Thiofentanyl

  N - (1 [2- (2 - thienyl) ethyl] - 4 - pipendyl] - 4 - propionanilide

  1165-22-6

   

  - Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin

  CAS

  17

  Brolamphetamine (DOB)

  2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine

  64638-07-9

  18

  Cathinone

  (-) - α - aminopropiophenone

  71031-15-7

  19

  DET

  N, N - diethyltryptamine

  7558-72-7

  20

  Delta-9- tetrahydrocanabinol

  (6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H- dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

  1972-08-3

  21

  DMA

  (±) - 2,5 - dimethoxy - α - methylphenylethylamine

  2801-68-5

  22

  DMHP

  3 - (1,2 - dimethylheptyl) -1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H- dibenzo [b,d] pyran

  32904-22-6

  23

  DMT

  N, N - dimethyltryptamine

  61-50-7

  24

  DOET

  (±) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy - α - phenethylamine

  22004-32-6

  25

  Eticyclidine

  N- ethyl -1 - phenylcylohexylamine

  2201-15-2

  26

  Etryptamine

  3 - (2 - aminobuty) indole

  2235-90-7

  27

  MDMA

  (±) - N - α -dimethyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

  42542-10-9

  28

  Mescalin

  3,4,5 - trimethoxyphenethylámine

  54-04-6

  29

  Methcathinone

  2 - (methylamino) -1 - phenylpropan - 1 - one

  5650-44-2

  30

  4-methylaminorex

  (±) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

  3568-94-3

  31

  MMDA

  (±) - 5 - methoxy - 3,4 - methylenedioxy - α - methylphenylethylamine

  13674-05-0

  32

  (+)-Lysergide (LSD)

  9,10 - didehydro -N, N- diethyl - 6 - methylergoline -  carboxamide

  50-37-3

  33

  N-hydroxy MDA (MDOH)

  (±) - N- hydroxy - [α - methyl - 3,4

  - (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine

  74698-47-8

  34

  N-ethyl MDA

  (±) N- ethyl - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

  82801-81-8

  35

  Parahexyl

  3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro -

  6, 6, 9 - trimethyl - 6H- dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

  117-51-1

  36

  PMA

  p - methoxy - α - methylphenethylamine

  64-13-1

  37

  Psilocine, Psilotsin

  1. - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol -
  2. - ol

  520-53-6

  38

  Psilocybine

  3 - [2 - dimetylaminoethyl] indol - 4 - yl dihydrogen phosphate

  520-52-5

  39

  Rolicyclidine

  1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine

  2201-39-0

  40

  STP, DOM

  2,5 - dimethoxy - 4,α - dimethylphenethylamine

  15588-95-1

  41

  Tenamfetamine (MDA)

  α - methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine

  4764-17-4

  42

  Tenocyclidine (TCP)

  1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine

  21500-98-1

  43

  TMA

  (+) - 3,4,5 - trimethoxy - α - methylphenylethylamine

  1082-88-8

   

  - Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  44

  MPPP

  1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester)

  13147-09-6

   

  - Các chất sau

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  45

  Can sa và các chế phẩm từ cần sa

   

  8063-14-7

  46

  Lá Khat

  Lá cây Catha edulis

   

  47

  Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện (trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện)

   

   

   
  Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

   

  Đây là nội dung được quy định tại Luật đầu tư 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 thay thế Luật Đầu tư 2014.

  Theo đó, cấm kinh doanh các chất ma túy sau:

  - Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Acetorphine

  3-O-acetyltetrahydro - 7 - α - (1 - hydroxyl - 1 - methylbutyl) - 6, 14 - endoetheno - oripavine

  25333-77-1

  2

  Acetyl-alpha- methylfenanyl

  N- [1 - (α - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] acetanilide

  101860-00-8

  3

  Alphacetylmethadol

  α - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino

  - 4,4 - diphenylheptane

  17199-58-5

  4

  Alpha-methylfentanyl

  N- [1 -  - methylphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

  79704-88-4

  5

  Beta-hydroxyfentanyl

  N- [1- ( β - hydroxyphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

  78995-10-5

  6

  Beta-hydroxymethyl-

  3-fentanyl

  N- [1 - (β - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl - 4 - piperidyl] propinonanilide

  78995-14-9

  7

  Desomorphine

  Dihydrodeoxymorphine

  427-00-9

  8

  Etorphine

  Tetrahydro - 7α - (1 - hydroxy - 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine

  14521-96-1

  9

  Heroine

  Diacetylmorphine

  561-27-3

  10

  Ketobemidone

  4 - meta - hydroxyphenyl -1 - methyl - 4 - propionylpiperidine

  469-79-4

  11

  3-methylfentanyl

  N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

  42045-86-3

  12

  3 -methylthiofentanyl

  N- [3 - methyl -1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

  86052-04-2

  13

  Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác

  (5α,6α) - 17 - Methyl - 7,8 - didehydro - 4,5 - epoxymorphinan - 3,6 - diol - bromomethane (1:1)

  125-23-5

  14

  Para-fluorofentanyl

  4’ - fluoro - N-(1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

  90736-23-5

  15

  PEPAP

  1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol acetate

  64-52-8

  16

  Thiofentanyl

  N - (1 [2- (2 - thienyl) ethyl] - 4 - pipendyl] - 4 - propionanilide

  1165-22-6

   

  - Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin

  CAS

  17

  Brolamphetamine (DOB)

  2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine

  64638-07-9

  18

  Cathinone

  (-) - α - aminopropiophenone

  71031-15-7

  19

  DET

  N, N - diethyltryptamine

  7558-72-7

  20

  Delta-9- tetrahydrocanabinol

  (6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H- dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

  1972-08-3

  21

  DMA

  (±) - 2,5 - dimethoxy - α - methylphenylethylamine

  2801-68-5

  22

  DMHP

  3 - (1,2 - dimethylheptyl) -1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H- dibenzo [b,d] pyran

  32904-22-6

  23

  DMT

  N, N - dimethyltryptamine

  61-50-7

  24

  DOET

  (±) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy - α - phenethylamine

  22004-32-6

  25

  Eticyclidine

  N- ethyl -1 - phenylcylohexylamine

  2201-15-2

  26

  Etryptamine

  3 - (2 - aminobuty) indole

  2235-90-7

  27

  MDMA

  (±) - N - α -dimethyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

  42542-10-9

  28

  Mescalin

  3,4,5 - trimethoxyphenethylámine

  54-04-6

  29

  Methcathinone

  2 - (methylamino) -1 - phenylpropan - 1 - one

  5650-44-2

  30

  4-methylaminorex

  (±) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

  3568-94-3

  31

  MMDA

  (±) - 5 - methoxy - 3,4 - methylenedioxy - α - methylphenylethylamine

  13674-05-0

  32

  (+)-Lysergide (LSD)

  9,10 - didehydro -N, N- diethyl - 6 - methylergoline -  carboxamide

  50-37-3

  33

  N-hydroxy MDA (MDOH)

  (±) - N- hydroxy - [α - methyl - 3,4

  - (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine

  74698-47-8

  34

  N-ethyl MDA

  (±) N- ethyl - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

  82801-81-8

  35

  Parahexyl

  3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro -

  6, 6, 9 - trimethyl - 6H- dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

  117-51-1

  36

  PMA

  p - methoxy - α - methylphenethylamine

  64-13-1

  37

  Psilocine, Psilotsin

  1. - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol -
  2. - ol

  520-53-6

  38

  Psilocybine

  3 - [2 - dimetylaminoethyl] indol - 4 - yl dihydrogen phosphate

  520-52-5

  39

  Rolicyclidine

  1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine

  2201-39-0

  40

  STP, DOM

  2,5 - dimethoxy - 4,α - dimethylphenethylamine

  15588-95-1

  41

  Tenamfetamine (MDA)

  α - methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine

  4764-17-4

  42

  Tenocyclidine (TCP)

  1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine

  21500-98-1

  43

  TMA

  (+) - 3,4,5 - trimethoxy - α - methylphenylethylamine

  1082-88-8

   

  - Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  44

  MPPP

  1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester)

  13147-09-6

   

  - Các chất sau

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  45

  Can sa và các chế phẩm từ cần sa

   

  8063-14-7

  46

  Lá Khat

  Lá cây Catha edulis

   

  47

  Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện (trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện)

   

   

   
  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 09/07/2020 01:53:28 CH
   
  3182 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận