Đánh giá viên chức cuối năm

Chủ đề   RSS   
 • #536275 31/12/2019

  MyDung1101

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/09/2019
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Đánh giá viên chức cuối năm

  Viên chức sinh con thứ 3 có ảnh hưởng đến đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm không?

   
  991 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536408   31/12/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Việc đánh giá viên chức hoàn thành nhiệm vụ căn cứ Điều 27 Nghị định 56/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP)

  Theo đó viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ: 
   
  a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
   
  b) Các tiêu chí quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này.
   
  2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:  
   
  a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
   
  b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
   
  c) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.
   
   
  Và điểm b, c và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này là các tiêu chí sau:
   
  - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
   
  - Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
   
  - Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
   
  Như vậy nếu trong nội quy của đơn vị có quy định về "sinh con thứ 3" thì có thể bị ảnh hưởng.
   
  Báo quản trị |  
 • #536549   31/12/2019

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Về hình thức xử lý cụ thể đối với viên chức vi phạm snh con thứ ba được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra nên cần tham khảo nội quy tại cơ quan người sinh con thứ ba đang làm việc. Vì vậy cần xem lại nội quy của cơ quan mình xem có quy định về vấn đề xử phạt viên chức sinh con thứ ba hay không. Để giải quyết và đánh giá viên chức có hoàn thành nhiệm vụ hay không.

   
  Báo quản trị |