Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị xử lý thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #575969 30/09/2021

  mttg

  Chồi


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (61)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị xử lý thế nào?

  Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị xử lý thế nào trong trường hợp có giấy của bác sỹ yêu cầu không được phá thai?

   
  372 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #575984   30/09/2021

  Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị xử lý thế nào?

  Công chức nhà nước sinh con thứ 3 sẽ bị các hình thức xử lý kỷ luật liên quan theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP

  Điều 8. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức

  Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  9. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

   

  Nếu trường hợp công chức là Đảng viên có vi phạm thì xử lý kỷ luật về mặt Đảng theo hướng dẫn tại Quy định 102-QĐ/TW

  Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

  1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

   

  Tại Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018 thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

  Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình


  * Trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

  * Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật.

   

  Hiện tại, đảng viên phải xác định mang thai ngoài ý muốn, nếu phá thai thì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ và có xác nhận của bác sỹ tại cơ sở khám chữa bệnh thì được xem xét thôi xử lý kỷ luật.

  Như vậy, theo như ý thông tin của anh thì căn cứ theo quy định trên và xem xét cụ thể nếu đúng trường hợp thì không bị xử lý kỷ luật về mặt đảng.

   
  Báo quản trị |