Đảng viên sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

Chủ đề   RSS   
 • #595296 07/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2141)
  Số điểm: 74886
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đảng viên sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

  Kế hoạch hóa gia đình là việc lập kế hoạch để kiểm soát quá trình sinh sản, đồng thời sử dụng các kỹ thuật khác để thực hiện kế hoạch đó. Chính vì vậy, việc thiết lập kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp cho việc sinh con có được một sức khỏe ổn định, đảm bảo sức khỏe để yên tâm công tác.

  Đối với các cán bộ công chức, đặc biệt là Đảng viên, pháp luật quy định cụ thể về việc sinh con thứ 3 này? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Quy định về việc Đảng viên sinh con thứ 3 

  Căn cứ tại Điều 2 Quy định 05/QĐ-TW của Ban chấp hành Trung Ương quy định:

  Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:

  - Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  - Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

  - Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

  - Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

  - Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

  sinh-con-thu-3-can-bo-cong-chuc

  - Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

  + Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

  + Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

  - Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

  - Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình). (Theo Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW

  - Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

  Tuy nhiên, Theo Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW trừ trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì bị coi là vi phạm nhưng được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật.

  Ngoài ra, vi phạm do cố ý hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì xem xét tăng nặng mức kỷ luật. (Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW)

  Công chức sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn thì sẽ áp dụng hình thức kỷ luật gì?

  Điều 8 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định một loạt các hành vi vi phạm của công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách, trong đó có các vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới, an sinh xã hội; các quy định khác của pháp  luật liên quan đến cán bộ, công chức.

  Trong khi đó, điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định 104/2003/NĐ-CP quy định: Mỗi cặp vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện quy mô gia đình ít con – có một hoặc hai con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

  Như vậy, nếu bạn là công chức và sinh con thứ 3 mà không thuộc các trường hợp không vi phạm đã nêu trên và trừ trường hợp nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được coi là vi phạm chính sách của pháp luật về dân số

  Căn cứ tại Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

  - Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

  - Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

  Đảng viên sinh con thứ ba sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật gì?

  Khi sinh con thứ 3 bị coi là vi phạm chính sách dân số theo Quy định 69/QĐ-TW thì Đảng viên sẽ phải chịu hình thức xử lý như sau:

  - Khiển trách: Gây hậu quả ít nghiêm trọng

  - Cảnh cáo/ Cách chức (nếu có chức vụ):

  + Tái phạm

  + Vi phạm lần đầu gây ra hậu quả nghiêm trọng

  + Gian dối khi con đẻ/ nhận con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh con thứ 3

  - Khai trừ: Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  Đặc biệt lưu ý, theo khoản 14 Điều 2 Quy định 69/QĐ-TW, có các đối tượng sau đây sẽ chưa bị/không bị hoặc được miễn kỷ luật:

  - Chưa xem xét kỷ luật: Đảng viên nữ đang mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc Đảng viên nam đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi có vợ chết/lý do khách quan, bất khả kháng; đang điều trị nội trú tại bệnh viện do bị bệnh nặng.

  - Xem xét, kết luận vi phạm nhưng không quyết định kỷ luật: Đảng viên đã qua đời ngoại trừ trường hợp vi phạm sinh con thứ 3 có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

   
  3845 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (08/12/2022) ThanhLongLS (07/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595518   15/12/2022

  Mang thai con thứ 3 ngoài ý muốn, công chức có bị kỷ luật không?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Theo đó, những trường hợp đảng viên sinh con thứ ba không bị xem là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình bao gồm:

  Thứ nhất, vợ (chồng) hoặc cả hai là người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc có nguy cơ suy giảm số dân.

  Thứ hai, sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên.

  Thứ ba, đã có 01 con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh 2 con trở lên.

  Thứ tư, sinh lần thứ ba trở lên mà tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống (kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi).

  Thứ năm, sinh lần thứ ba mà một hoặc cả hai con đẻ trước đó bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

  Thứ sáu, đối với cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): Sinh 01 hoặc 02 con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); Sinh 01 hoặc 02 con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có 2 con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

  Hướng dẫn nêu rõ, trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì không xem xét, xử lý kỷ luật.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #596955   09/01/2023

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Đảng viên sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

  Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền con người, quyền tự do quyết định sinh sản của người dân. Vì thế, chúng ta cũng chưa có một điều nào quy định rõ các hình thức xử lý đối với những người sinh quá số con quy định mà chỉ có chế tài với từng đối tượng.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #596969   09/01/2023

  Đảng viên sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

  Cảm ơn những thông tin hữu tích mà tác giả chia sẻ. Hiện nay, chính sách dân số được quy định tại Mục 2 Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

  "2- Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số
  Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển.
  Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.
  Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỉ số giới tính khi sinh cao.
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
  Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ."

  Như vậy, theo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chính sách dân số thì mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, đặc biệt trong điều kiện là một Đảng viên thì phải chấp hành nghiêm chính đối với những chính sách mà Đảng đưa ra.

   
  Báo quản trị |  
 • #597259   23/01/2023

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Đảng viên sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

  Cảm ơn bài viết rất hay và bổ ích của bạn. Tôi đã thấy có nhiều trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật khá nặng nhưng chưa hiểu rõ lý do tại sao. Qua đây tôi có thể hiểu thêm được khía cạnh pháp lý của vấn đề trên cũng như những quy định cụ thể đối với từng đối tượng và từng trường hợp riêng.

   
  Báo quản trị |  
 • #597285   24/01/2023

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Đảng viên sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Có một số trường hợp nêu tại Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018 là ngoại lệ:

  Trường hợp được xem là không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình:

  – Sinh lần đầu mà sinh 3 con trở lên;

  – Đã có một con đẻ, sinh lần hai sinh đôi trở lên;

  – Sinh lần thứ 3 trở lên nhưng tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

  – Một hoặc cả hai vợ chồng thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân;

  – Nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không di truyền, đã có xác nhận của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Trung ương;

  – Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ) mà sinh một hoặc hai con; sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

  Trường hợp được xem là sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn: Nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ thì dù sinh con thứ 3 ngoài ý muốn cũng không bị xử lý kỷ luật. Trong trường hợp này phải có xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenthikimdung2000 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/01/2023)
 • #598267   31/01/2023

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1955)
  Số điểm: 13023
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 249 lần


  Đảng viên sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

  Bên cạnh quy định về xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba thì có thể thấy vẫn còn các trường hợp đặc thù cho phép ngoại lệ mà khi đó Đảng viên sinh con thứ ba sẽ không bị xử lý kỷ luật. Điều này thể hiện tính nhân văn của Đảng cũng như tạo điều kiện cho đời sống Đảng viên được hành phúc, thoải mái hơn theo nhu cầu của mình.

   
  Báo quản trị |