Đảng viên dự bị vẫn phải đóng Đảng phí?

Chủ đề   RSS   
 • #562292 07/11/2020

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Đảng viên dự bị vẫn phải đóng Đảng phí?

  Đảng viên dự bị vẫn phải đóng đảng phí?

  Đảng viên dự bị phải đóng đảng phí - Ảnh minh họa

  Người được kết nạp đảng phải trải qua thời gian dự bị đảng viên, vậy trong thời gian đó họ có phải đóng đảng phí hay không?

  Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định Đảng viên là những người như sau:

  “2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.”

  Có thể hiểu một người sau khi được kết nạp vào Đảng sẽ được gọi là đảng viên.

  Đảng viên dự bị được quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ:

  “1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.”

  Theo đó, muốn trở thành đảng viên chính thức thì đảng viên dự bị phải trải qua 12 tháng thử thách, rèn luyện.

  Chế độ đảng phí của đảng viên được quy định tại Tiểu mục 1 Mục I Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010, bao gồm những đối tượng:

  1. Đảng viên trong các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang: đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, các khoản phụ cấp; tiền công; sinh hoạt phí.

  2. Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội: đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

  3. Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế: đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị.

  4. Đảng viên khác ở trong nước (bao gồm đảng viên nông nghiệp, nông thôn, đảng viên là học sinh, sinh viên…): đóng đảng phí từ 2.000 đồng đến 30.000 đồng/tháng. Đối với đảng viên ngoài độ tuổi lao động, mức đóng đảng phí bằng 50% đảng viên trong độ tuổi lao động.

  5. Đảng viên sống, học tập, làm việc ở ngoài nước đóng tùy theo công việc, vị trí đang làm.

  Từ đó có thể thấy rằng không có sự phân biệt giữa đảng viên dự bị và đảng viên chính thức trong việc đóng đảng phí.

  Về việc không đóng Đảng phí, Điều 8 Điều lệ Đảng nêu rõ:

  "Đảng viên không đóng Đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách Đảng viên."

  Như vậy, nghĩa vụ đóng đảng phí là của tất cả các đảng viên sau khi được kết nạp Đảng, đảng viên dự bị vẫn sẽ bị xem xét xử lý nếu không đóng đảng phí theo quy định.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 07/11/2020 10:23:57 SA
   
  2710 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận