Đảng viên đang nghỉ thai sản thì xử lý kỷ luật như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #537948 31/01/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Đảng viên đang nghỉ thai sản thì xử lý kỷ luật như thế nào?

  Đối với Đảng viên, tại khoản 1 Điều 5 Quy định 102-QĐ/TW quy định như sau:

  "Điều 5. Các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật

  1- Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật.

  [...]".

  Nội dung này đã được hướng dẫn tại Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018: "Thời gian chưa xem xét, xử lý kỷ luật nêu trên không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng."

  Theo đó thì khi đảng viên vi phạm sinh con thứ ba thì chị có thể đợi đến khi họ kết thúc thời gian nghỉ thai sản là có thể tiến hành xử lý kỷ luật. Theo Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW thì trường hợp này có thể xử lý với hình thức khiển trách.

  Quy trình chị có thể tham khảo tại Điều 39 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016. Có thể tóm tắt quy trình như sau:

  Bước 1: Đảng viên vi phạm thực hiệm kiểm điểm trước chi bộ và tự nhận hình thức kỷ luật

  - Đảng viên vi phạm được cấp ủy hướng dẫn thực hiện bản tự kiểm điểm.

  - Sau khi thảo luận, góp ý và kết luận thì biểu quyết kỷ luật.

  Bước 2: Tổ chức đảng vi phạm kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo lên cấp ủy cấp trên quyết định

  Bước 3: Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến

  Bước 4: Báo cáo Quyết định kỷ luật lên cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp

  Nếu Đảng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên đó là thành viên

  Bước 5: Quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải được thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

  Kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có hiệu lực ngay sau khi công bố quyết định. 

   

   
  3047 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận