Đảng viên có được thành lập Công ty Cổ phần và giữ chức danh giám đốc không?

Chủ đề   RSS   
 • #610023 29/03/2024

  dali_2501

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/11/2023
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 400
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Đảng viên có được thành lập Công ty Cổ phần và giữ chức danh giám đốc không?

  Tôi dự định thành lập Công ty Cổ phần. Mà tôi là cán bộ đảng viên thì liệu có được làm Gíam đốc hay không và có tham gia góp cổ phần được không? Nhờ TVPL giải đáp.

   

  Công ty cổ phần, giám đốc công ty Cổ phần được quy định như thế nào?

  Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 về Công ty Cổ phần được hiểu như sau:

  “- Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

  + Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

  + Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

  + Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

  + Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

  - Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.”

  Theo quy định trên, Công ty Cổ phần là một loại hình doanh nghiệp trong đó các cổ đông sẽ có cổ phần và chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mình đã góp.

  Giám đốc của Công ty cổ phần có thể là cổ đông của công ty hoặc là cá nhân được thuê để giữ chức danh quản lý hoạt động của Công ty Cổ phần.

   

  Các trường hợp không được thành lập doanh nghiệp

  Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 về Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau:

  - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

  Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

  - Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

   

  Đảng viên có được thành lập Công ty Cổ phần và giữ chức danh giám đốc không?

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định nào cấm Đảng viên thành lập Công ty Cổ phần.

  Tuy nhiên lưu ý:

  Theo điểm b khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Luật Viên chức 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

  Theo đó, nếu bạn là Đảng viên thuộc trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức thì sẽ không được thành lập Công ty Cổ phần. Còn nếu bạn là Đảng viên nhưng không phải là cán bộ, công chức, viên chức thì bạn hoàn toàn được thành lập Công ty Cổ phần tại Việt Nam và giữ chức danh Giám đốc người có sở hữu cổ phần.

   
   
  60 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận