Đảng viên có được định cư ở nước ngoài không?

Chủ đề   RSS   
 • #586096 27/06/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Đảng viên có được định cư ở nước ngoài không?

  Theo Điều 9 Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 được hướng dẫn bởi Điều 9 Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 quy định những điều đảng viên không được làm gồm:

  1. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không đúng, không đầy đủ, không cụ thể, không rõ ràng; che giấu, tẩy xóa, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông tin trong hồ sơ, hoặc kê khai không đúng quy định về nội dung, thời gian, thời điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận.

  2. Kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật về số lượng, chủng loại, giá trị và biến động của tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc thu nhập, tài sản tăng thêm không đúng, không đầy đủ.

  3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập không đúng quy định về nội dung, thời gian; tổng hợp báo cáo kết quả về xác minh tài sản, thu nhập không chính xác, không đúng thời hạn theo quy định, yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

  4. Sử dụng hoặc có hành vi bao che, giúp đỡ cho người khác kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp để dự thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thi/xét nâng ngạch, thi/xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp để được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, bầu cử vào các vị trí, chức danh cao hơn, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.

  5. Nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài không báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản lý trực tiếp, không đúng quy định của pháp luật.

  Đồng thời, theo Mục 4.3 Khoản 4 Điều 2 Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022, Đảng viên có thể chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài trong các trường hợp đi học, đi xuất khẩu lao động ở ngoài nước.

  Như vậy, Đảng viên sẽ không được nhập quốc tịch nước ngoài cũng như chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài và mở tài sản cũng như mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định trừ trường hợp ra nước ngoài để học tập, làm việc trong thời gian ngắn, cố định thì có thể thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài để sinh hoạt trong khoảng thời gian không có mặt tại Việt Nam.

   

   

   
  631 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586980   30/06/2022

  Đảng viên có được định cư ở nước ngoài không?

  Đảng viên sẽ không được nhập quốc tịch nước ngoài cũng như chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài và mở tài sản cũng như mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Đồng thời, nếu theo vợ hoặc chồng là người nước ngoài ra nước ngoài định cư thì sẽ bị xoá tên trong danh sách Đảng.

  Chỉ trường hợp ra nước ngoài để học tập, làm việc... trong thời gian ngắn, cố định... thì có thể thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài để sinh hoạt trong khoảng thời gian không có mặt tại Việt Nam.

   
  Báo quản trị |  
 • #586996   30/06/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Đảng viên có được định cư ở nước ngoài không?

  Cảm ơn ad vì đã chia sẻ thông tin hữu ích và thú vị này.

  Ngoài việc Đảng viên được ra nước ngoài để đi học, xuất khẩu lao động ở nước ngoài (tuy nhiên không được nhập tịch nước ngoài) thì hiện nay, cũng không có quy định nào cấm Đảng viên cưới người nước ngoài. Nhưng mà không biết thực tế thì Đảng viên có thật sự được cưới vợ/chồng là người nước ngoài không nhỉ?

   
  Báo quản trị |  
 • #587067   30/06/2022

  Đảng viên có được định cư ở nước ngoài không?

  Có thể thấy khi là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, mà còn phải tuân theo Điều lệ Đảng và các văn bản khác của Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên sẽ không được nhập quốc tịch nước ngoài cũng như chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài và mở tài sản cũng như mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Đồng thời, nếu theo vợ hoặc chồng là người nước ngoài ra nước ngoài định cư thì sẽ bị xoá tên trong danh sách Đảng. Do đó, những ai đang là đảng viên thì nên lưu ý các quy định này để trách vi phạm quy định. 

   
  Báo quản trị |  
 • #587115   30/06/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo mình vì Đảng viên có liên quan đến vấn đề chính trị nên những quy định liên quan cũng mang tính nghiêm khắc hơn so với cá nhân thông thường. Về việc không cho phép Đảng viên định cư ở nước ngoài cũng là một phần chính sách bảo vệ quyền chính trị của Nhà nước.

   
  Báo quản trị |