Đang trong thời gian thử việc có được quyền tham gia bảo hiểm tự nguyện hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #608554 02/02/2024

  Đang trong thời gian thử việc có được quyền tham gia bảo hiểm tự nguyện hay không?

  Quy định thời gian thử việc của người lao động? Đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện? Đang trong thời gian thử việc có được quyền tham gia bảo hiểm tự nguyện hay không?

  Quy định thời gian thử việc của người lao động?

  Theo Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

  - Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệpLuật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

  - Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

  - Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

  - Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

  Mặt khác, tại khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

  Đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện?

  Căn cứ khoản 4 Điều 1 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

  Trong đó, đối tượng quy định tại khoản 1 là Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  - Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  - Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

  - Cán bộ, công chức, viên chức;

  - Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

  - Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

  - Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  - Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

  - Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

  Như vậy, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên sẽ thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm tự nguyện.

  Đang trong thời gian thử việc có được quyền tham gia bảo hiểm tự nguyện hay không?

  Theo các quy định nêu trên có thể thấy người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc sẽ không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, người lao động sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian thử việc.

  Lưu ý, Pháp luật không quy định người lao động được tự nguyện đóng BHXH, BHYT, BHTN thông qua Công ty để được hưởng chế độ về BHXH, BHYT, BHTN. Do đó, Người lao động chỉ được tự đăng ký và tham gia bảo hiểm tự nguyện.

   
  61 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận