Đang trong thời gian bảo lưu học, có được hoãn NVQS?

Chủ đề   RSS   
 • #524623 31/07/2019

  Đang trong thời gian bảo lưu học, có được hoãn NVQS?

  Trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015:

  “1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

  a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

  b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

  c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

  d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

  đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

  e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

  g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

  Như vậy, với trường hợp là đang trong thời gian bảo lưu học thì không được xác định là thời gian đang theo học, được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học nên không đủ điều kiện tạm hoãn NVQS theo quy định trên. Chỉ có thời gian đang được đào tạo, theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng thì mới đủ điều kiện tạm hoãn NVQS.

   

   
  919 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận