Đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có thể đăng ký kết hôn không? Đăng ký ở đâu?

Chủ đề   RSS   
 • #509919 12/12/2018

  Đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có thể đăng ký kết hôn không? Đăng ký ở đâu?

  Quy định tại Luật hôn nhân và gia đình 2014Luật nghĩa vụ quân sự 2015 hiện không hạn chế quyền kết hôn của người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo đó, trường hợp này người đang thực hiện NVQS có thể đăng ký kết hôn được. Tại khoản 1 Điều 17 Luật hộ tịch 2014 có quy định như sau:
  "Điều 17. Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn
  1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.
  [...]".
  Căn cứ vào Điều 12 Luật cư trú 2006 thì nơi cư trú của công dân có thể là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi tạm trú. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Điều 22 Luật cư trú 2006 thì người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ bị xóa đăng ký thường trú tại địa phương. Đồng thời hiện người này đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Do đó có thể thấy người này không có đăng ký thường trú cũng như không có tạm trú tại địa phương nên không thể đăng ký kết hôn ở đây được.  
  Trường hợp này người này có thể lựa chọn đăng ký kết hôn tại nơi cư trú của vợ hoặc nơi hiện đang thực hiện nhiệm vụ. Về giấy tờ thì cũng tương tự như các công dân khác, cần chuẩn bị mẫu tờ khai theo quy định và các giấy tờ tùy thân có liên quan là được.
  Tuy nhiên, trường hợp này do đối tượng đặc thù là người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội. Để đảm bảo về mặt thủ tục, giấy tờ thì người này có thể xin ý kiến, hướng dẫn của thủ trưởng đơn vị, do trong quân đội có thể có một số quy định riêng biệt không được công khai rộng rãi.
  Cập nhật bởi Camgiangsn ngày 12/12/2018 05:56:50 CH nhầm lẫn
   
  2651 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận