Đăng ký thủ tục giám hộ có cần quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của Tòa án hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #542455 31/03/2020

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1289)
  Số điểm: 9606
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 188 lần


  Đăng ký thủ tục giám hộ có cần quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của Tòa án hay không?

  Căn cứ Điều 47 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

  "Điều 47. Người được giám hộ

  1. Người được giám hộ bao gồm:

  a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

  b) Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

  c) Người mất năng lực hành vi dân sự;

  d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  2. Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu."

  Theo đó, người mất năng lực hành vi dân sự là một trong những đối tượng được giám hộ. Về đăng ký giám hộ hiện nay được hướng dẫn thực hiện theo hai thủ tục sau: Thủ tục đăng ký giám hộ cử và thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên.


  Căn cứ Điều 20, 21 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký giám hộ như sau:

  "Điều 20. Thủ tục đăng ký giám hộ cử

  1. Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

  Điều 21. Đăng ký giám hộ đương nhiên

  1. Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.

  2. Trình tự đăng ký giám hộ đương nhiên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này."

  Các trường hợp cử, chỉ định người giám độ được quy định tại Điều 52 Bộ luật Dân sự 2015.

  >>> Theo đó, thủ tục đăng ký giám hộ chỉ yêu cầu phải có tờ khai và giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên hoặc văn bản cử người giám hộ không đề cập đến việc có cần nộp quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hay không. Tuy nhiên theo quan điểm của mình thì đối với người mất năng lực hành vi dân sự thì hồ sơ phải có quyết định của Tòa án tuyên bố người này mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015, đây là căn cứ để chứng minh người này thuộc đối tượng cần đăng ký người giám hộ. 
  Không biết ý kiến mọi người như thế nào?

   
  1091 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận