Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #576629 30/10/2021

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3090
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản

  Tháng 2/2015 Công ty mình có đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định cho tất cả TSCĐ của công ty theo phương pháp đường thẳng.
  Mỗi lần phát sinh tài sản mình không nộp đăng ký lại tài sản nữa mà chủ động hạch toán trên sổ sách kế toán và vẫn áp dụng phương pháp đã đăng ký không thay đổi.
  Hỏi: Đăng ký PP khấu hao tài sản mình nộp thông báo cho cơ quan thuế trước khi trích khấu hao 1 lần cho toàn bộ tài sản được không? Hay mỗi lần phát sinh tài sản lại phải nộp?
   
  228 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangleminh111 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #576641   30/10/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1442)
  Số điểm: 9499
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 218 lần


  Xét về mặt quy định: 

  Khoản 3 và khoản 4 Điều 13 của Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định:

  "3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

  4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp".

  Khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định:

  "...Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện)....".

  Như vậy:

  – Thời hạn nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ là: Trước khi thực hiện trích khấu hao TSCĐ   – > Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi cho Chi cục thuế.

  – Chi phí khấu hao TSCĐ được trừ nếu: Doanh nghiệp đã đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế và thực hiện theo quy trên (có hóa đơn, chứng từ đầy đủ; Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện trích khấu hao theo khung quy định … 

  Đánh giá thực tế áp dụng (linh hoạt theo quy định trên):

   Đơn vị mình đã thực hiện đúng nghiệp vụ. Cơ chế quản lý thuế hiện tại chỉ yêu cầu doanh nghiệp đăng ký phương pháp trích khấu hao một lần và thực hiện cho khi có thay đổi.

  Tham khảo Công văn 54037/CT-HTr năm 2014 khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành "...Đối với các TSCĐ đã thông báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo đúng quy định mà không có sự thay đổi phương pháp trích khấu hao thì Công ty không phải thông báo lại với cơ quan Thuế..."

  Anh có thể trao đổi thêm thông tin cơ quan quản lý thuế tại địa phương để có thêm thông tin thực hiện chính xác nhất.

   
  Báo quản trị |