Đăng ký nội quy lao động khi doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #594281 27/11/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1792)
  Số điểm: 12488
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 280 lần


  Đăng ký nội quy lao động khi doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp

  Tại điểm đ khoản 1 Điều 7 của Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Cụ thể:

  "Điều 7. Nội dung ủy quyền

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện công việc sau:

  ...

  đ) Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp".

  Như vậy, nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, thì Ban Quản lý khu công nghiệp sẽ thực hiện nội dung "Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp".

  Đồng thời tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế:

  "Điều 68. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

  ...

  2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  ...

  đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

  Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, bao gồm: tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; báo cáo tình hình sử dụng lao động; tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài, báo cáo tình hình thay đổi lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm; thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  ...

  Điều 72. Bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

  Bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 Điều 30 như sau:

  “6a. Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các trách nhiệm sau đây:

  ...

  b) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động;"

  Theo quy định nêu trên thì khi đăng ký nội quy hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy thì thực hiện gửi hồ sơ tới Ban quản lý khu công nghiệp. 

   
  64 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận