Đăng ký người phụ thuôc

Chủ đề   RSS   
 • #493161 31/05/2018

  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Đăng ký người phụ thuôc

  Hỏi: Trước đây tôi có mã số thuế cá nhân và đã đăng ký người phụ thuộc từ năm 2012. Sau đó đêns năm 2014 tôi nghỉ việc. Nay tôi đi làm lại có phải đăng ký lại người phụ thuộc không?

  ---

  Đáp: Theo điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do bộ trưởng bộ tài chính ban hành quy đinhj:

  "Điều 9. Các khoản giảm trừ
   
  Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:
  i, ) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.
   
  Như vậy theo quy đinhj trên, đến nay anh đi làm lại thì anh phải thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc lại như trường hợp đăng ký lần đầu, vì có thể người anh đăng ký người phụ thuộc trước đây đến thời điểm hiện tại không còn thuộc trường hợp được đăng ký người phụ thuộc nữa.
   
  1654 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận