Đăng ký nghĩa vụ quân sự di chuyển khi đổi nơi làm việc nhưng Trưởng ban chỉ huy không đồng ý

Chủ đề   RSS   
 • #604948 23/08/2023

  nitrum01
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 1599
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 29 lần


  Đăng ký nghĩa vụ quân sự di chuyển khi đổi nơi làm việc nhưng Trưởng ban chỉ huy không đồng ý

  Tôi năm nay 25 tuổi và đang công tác tại Hà Nội. Tôi muốn đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự từ địa phương (Hải Dương) đến nơi cơ quan tôi làm việc (Hà nội). Tuy nhiên khi tôi đi đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương (Hải Dương) thì ban chỉ huy quân sự địa phương không chấp thuận. Vậy trong trường hợp này tôi phải làm thế nào? 
   
  Thứ nhất, về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự khi di chuyển nơi làm việc
   
  Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến có đề cập: Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự;
   
  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến.
   
  Như vậy, theo quy định hiện hành thì khi thay đổi nơi cư trú hay nơi làm việc thì anh phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi.
   
  Thứ hai, về thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 13/2016/NĐ-CP đề cập
   
  + Về thành phần hồ sơ:
   
  - Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị;
   
  - Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu);
   
  - Bản chụp giấy giới thiệu chuyển hộ khẩu do cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương về thay đổi nơi cư trú hoặc quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về thay đổi nơi làm việc, học tập mới (mang theo bản chính để đối chiếu).
   
  + Về trình tự thực hiện:
   
  - Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi tại nơi cư trú;
   
  - Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi và cấp Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị cho công dân, Phiếu quân nhân dự bị; đưa ra khỏi Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị.
   
  - Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổng hợp, đưa ra khỏi Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị đối với công dân thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập ngoài địa bàn huyện.
   
  Như vậy, có thể thấy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi, trong trường hợp Ban chỉ huy quân sự không thực hiện thì có thể khiếu nại để được giải quyết. 
   
  206 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận