Đăng ký ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế

Chủ đề   RSS   
 • #571687 29/05/2021

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (724)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Đăng ký ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế

  Công ty A hợp tác với một công ty nước ngoài về việc công ty nước ngoài sẽ cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu khách hàng (CRM). Sau đó công ty A sẽ tính phí lại cho 2 công ty khác về việc cung cấp lại dịch vụ CRM cho 2 công ty đó.
  Cho mình hỏi trong trường hợp đó có cần phải đăng ký thay đổi nội dung hoạt động trên GCNDKDN và mục tiêu dự án trên GCN Đầu Tư không? Nếu phải thay đổi thì mã ngành nào sẽ phù hợp vì mình có check thì không tìm thấy mã ngành cho dịch vụ CRM này.
  Xin cảm ơn
   
  424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #571847   31/05/2021

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Chào bạn, theo mình kiểm tra hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu khách hàng (CRM) này thì không tìm thấy mã ngành nào phù hợp. Trường hợp không tìm thấy mã ngành phù hợp thì tại Điều 7 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

  "Điều 7. Ghi ngành, nghề kinh doanh

  1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  2. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

  5. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.”

  Như vậy, đối với trường hợp này thì bạn liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư để được hướng dẫn cụ thể bạn nhé. Đồng thời, khi có sự bổ sung thêm mã ngành vào hoạt động của công ty thì công ty phải làm thủ tục bổ sung đăng ký ngành, nghề kinh doanh và trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đối với mục tiêu của dự án nếu có sự thay đổi thì mình cũng làm thủ tục điều chỉnh.

  Vì đây là vấn đề liên quan đến thủ tục trên thực tế nên bạn có thể liên hệ với cơ quan chuyên ngành để được hướng dẫn cụ thể.

   
  Báo quản trị |