Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài ở UBND cấp huyện

Chủ đề   RSS   
 • #531247 24/10/2019

  Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài ở UBND cấp huyện

  Chào tất cả mọi người, em đang viết báo cáo về Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại UBND cấp huyện. Hiện tại em đang tìm kiếm các kiến thức:

  - Phạm vi và trách nhiệm đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  - Thời hạn, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cá nhân đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Cô chú, anh chị giúp đỡ em với ạ, em xin cảm ơn

   
  2804 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quanghuyntth@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận