Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #607943 04/01/2024

  Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Hiện nay, sự canh tranh giữa các công ty, doanh nghiệp về phát triển kinh tế là rất lớn, nếu trong trường hợp rủi do nào đó mà công ty rơi vào tình trạng không khả năng thanh toán và phải thực hiện thủ tục phá sản thì trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản mà trong quá trình giải quyết việc phá sản mà công ty mất khả năng thanh toán thì lúc này tài sản của công ty đó sẽ do Doanh nghiệp và quản tài viên thực hiện việc quản lý, thanh lý tài sản. Vậy doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ nghề quản lý, thanh lý tài sản thì cần thực hiện như thế nào? Hồ sơ đăng ký hành nghề bao gồm những gì?

  Trình tự thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  - Bước 1: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp (địa chỉ: số 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) hoặc qua đường bưu chính, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

  - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

  * Trường hợp nộp trực tiếp:

  + Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  * Trường hợp nộp qua bưu chính:

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.

  - Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định ghi tên vào danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

  Thành phần hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  - Thành phần hồ sơ:

  + Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (theo mẫu);

  + Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  + Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh;

  + Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu có);

  + Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân;

  + Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có);

  + Phiếu lý lịch tư pháp của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh, những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu có), chủ doanh nghiệp tư nhân, những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có).  

  Nguồn: Cổng dịch vụ công Sở tư pháp Hồ Chí minh

   
  53 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận