Đăng ký địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #552870 27/07/2020

  Đăng ký địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

  Tại khoản 1 điều 66 nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định hộ KD chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Như vậy hộ kinh doanh có được kinh doanh tại nhiều địa điểm cố định khác nhau trên cùng một huyện, khác huyện, khác tỉnh không? Thực tế hộ KD vẫn có nhiều địa điểm KD cố định ở các địa điểm cùng huyện và khác huyện. Xin Luật sư tư vấn về nội dung này?

   
  1470 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chicucthuentnx vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553044   28/07/2020

  Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh, nhưng được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký và phải thông báo với cơ quan thế, cơ quan quản lý thị trường.

   
  Báo quản trị |  
 • #553234   29/07/2020

  cảm ơn Anh (chị) đã trao đổi, tuy nhiên nội dung của Anh chị nêu là hộ KD lưu động, buôn chuyến, không có địa điểm KD cố định. Còn trường hợp tôi boăn khoăn là hộ KD có địa điểm KD cố định

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn chicucthuentnx vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2020) daisy1009 (29/07/2020)
 • #553537   30/07/2020

  Hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại một nơi thôi bạn nhé, không có cơ sở để hộ kinh doanh triển khai hoạt động tại nhiều nơi. Thực tế mình được biết thì nhiều người hợp tác kinh doanh với nhau và thỏa thuận là mỗi người sẽ thành lập 01 hộ kinh doanh trên một địa bàn cấp huyện với cùng tên với nhau để triển khai hoạt động kinh doanh đó bạn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #556826   31/08/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký tại một địa điểm cụ thể. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.
   
  Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì cũng phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Tuy nhiên, những hộ kinh doanh này có thể kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký địa điểm kinh doanh và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.
   
  Ngoài ra Trong trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh kể từ ngày có sự thay đổi. 
   
  Địa chỉ địa điểm kinh doanh mới của hộ kinh doanh vẫn phải tuân thủ các quy định về địa điểm kinh doanh theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan 
   
  - Trong trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố cùng với tỉnh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ đến Phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi mà hộ kinh doanh đặt địa điểm kinh doanh. 
   
  - Trong trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố khác với tỉnh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ đến Phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới.
   
   
   
  Báo quản trị |