Dân tộc thiểu số sống ở thị trấn loại III khi chuyển mục đích sử dụng đất có được miễn tiền sử dụng đất không?

Chủ đề   RSS   
 • #574209 30/07/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1212)
  Số điểm: 8675
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 182 lần


  Dân tộc thiểu số sống ở thị trấn loại III khi chuyển mục đích sử dụng đất có được miễn tiền sử dụng đất không?

  Các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất hiện đang được quy định tại Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Trong đó tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP có quy định trường hợp miễn tiền đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số khi chuyển mục đihcs sử dụng đất như sau:

  “2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

  Theo quy định này thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn khu vực III (hay còn gọi là thị trấn đặc biêt khó khăn) không được miễn tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức. 

  Mặc dù không được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn đặc biệt khó khăn vẫn được hỗ trợ giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

   

   

   
  284 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận