Chuyên mục: Thuế - Phí - Lệ phí   RSS RSS

Nghĩa vụ của công dân liên quan tới các vấn đề thuế, phí, lệ phí hiện hành.
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Lợi nhuận và Lương của Giám đốc và Phó Giám đốc tính như thế nào ???

Người gởi Tranthituyen85

01 11.011
boloncon
31/10/2010

Thuế suất GTGT 0% đối với dịch vụ lai dắt tàu biển

Người gởi thuhien0350

01 8.648
boloncon
29/10/2010

Xin tư vấn

Người gởi cnthaibinh

02 4.673
nguyenthuyvi
29/10/2010

Ưu đãi thuế TNDN

Người gởi kienminh1701

02 4.946
boloncon
29/10/2010

Nộp chậm thuế môn bài chi nhánh

Người gởi nguyenthuyvi

06 11.278
boloncon
29/10/2010

Kê khai thuế TNCN đối với người làm việc 2 nơi

Người gởi constreximhanoi

01 14.369
boloncon
28/10/2010

Nợ tiền thuế không được gia hạn trả nợ gốc Ngân hàng?

Người gởi nguyenphong83

01 6.249
Unjustice
27/10/2010

Là nhân viên trong công ty nhưng không đóng BH

Người gởi mamlep

02 4.391
mamlep
26/10/2010

thuế thu nhập cá nhân

Người gởi huyenkttc03

01 4.000

Lương CB và phụ cấp ghi như thế nào đối với công nhân xây dựng?

Người gởi dung03

01 5.733
boloncon
24/10/2010

Thuế Thu nhập cá nhân.

Người gởi thuyhang84

02 4.901
boloncon
24/10/2010

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Người gởi NGUYENVANQUY1976

02 6.289
ntdieu
20/10/2010

Giấy tờ liên để chứng minh tiền lãi vay ngân hàng của cty là chi phí hợp lý?

Người gởi nguyen_quyen

01 4.188

Chi phí xăng dầu cho xe cứu hộ

Người gởi giang_025

01 5.245
giang_025
17/10/2010

Lương giám đốc

Người gởi giang_025

01 4.078
beyeu_hg
16/10/2010

Chi phí mua hóa đơn thuê nhà hàng tháng

Người gởi beyeu_hg

03 13.608
giang_025
15/10/2010

Chi phí nhiều năm trước

Người gởi giang_025

03 12.132
giang_025
15/10/2010

Công ty A bán tài sản cố định cho Công ty B

Người gởi tvthoan

01 8.253
GopGioThanhBao
14/10/2010

Tiểu thương bán gia súc đã qua giết mổ có phải nộp thuế môn bài?

Người gởi nguyenphong83

04 7.216
BachThanhDC
14/10/2010

Khấu hao tài sản ? điều kiện ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN ?

Người gởi bi08bo09

01 5.996