224 Trang <1234567>»

Chuyên mục: Kế toán - Kiểm toán   RSS RSS

Bao gồm những thông tin về nghiệp vụ kế toán, kỹ năng hành nghề và những vấn đề về pháp luật kế toán - kiểm toán.
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Thuế GTGT Doanh nghiệp nhập khẩu heo về xuất bán?

Người gởi phungpham1973

00 372
phungpham1973
28/03/2021

Khấu hao tài sản bị đập bỏ?

Người gởi phungpham1973

00 387
phungpham1973
28/03/2021

Cách xử lý khi Doanh nghiệp bán làm mất liên 2 hóa đơn?

Người gởi minhpham1995

00 399
minhpham1995
28/03/2021

Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn có phải là chứng từ kế toán phù hợp

Người gởi daisy1009

00 439
daisy1009
25/03/2021

Quy định về hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên

Người gởi daisy1009

00 649
daisy1009
25/03/2021

Xử lý hóa đơn đã kê khai?

Người gởi phanthikieuhanh1611@gmail.com

00 360

Hỏi về xuất hóa đơn khi bán hàng có khuyến mại?

Người gởi hongnhungg1707@gmail.com

00 532

Hỏi đáp cách hạch toán khi điều chỉnh tăng giảm hóa đơn?

Người gởi hahoals

01 772
hahoals
16/03/2021

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất xây trại cho thuê được tính khấu hao?

Người gởi ngocnghi2016

00 536
ngocnghi2016
15/03/2021

Chia lợi tức cho các thành viên góp vốn vượt quá số lợi nhuận sau thuế được không?

Người gởi yen410

00 517
yen410
12/03/2021

Hộ kinh doanh cá thể khi bán hàng có phải xuất hóa đơn bán hàng không?

Người gởi Chien_tq

00 512
Chien_tq
08/03/2021

Hỏi về xuất hóa đơn cho dịch vụ vận tải biển?

Người gởi Tamtrinh85

00 314
Tamtrinh85
02/03/2021

Hai hóa đơn cùng ngày, tổng tiền dưới 20 triệu, thanh toán tiền mặt có được khấu trừ?

Người gởi tieucamuy@gmail.com

02 939
tieucamuy@gmail.com
01/03/2021

Hỏi về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?

Người gởi tuananh_87

01 537
thanghi.info
23/02/2021

Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế lũy kế?

Người gởi mttg

01 529
daisy1009
21/02/2021

Thủ tục để được khấu hao TSCĐ xây dựng cơ bản hoàn thành ?

Người gởi hoaketoancdcn_vn

00 597
hoaketoancdcn_vn
03/02/2021

Hỏi đáp về giải trình tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

Người gởi kieuoanh0791

00 427
kieuoanh0791
03/02/2021

Hỏi về điều kiện làm kế toán?

Người gởi TRANTHINGOC92

01 902
nhatgiabao
31/01/2021

Ký hợp đồng với chi nhánh nhưng yêu cầu xuất hóa đơn cho công ty Tổng?

Người gởi khiemthinh

01 760
nhatgiabao
31/01/2021

Hóa đơn điện tử của dịch vụ ăn uống có bắt buộc liệt kê món ăn?

Người gởi linhtrang123456

00 4.941
linhtrang123456
29/01/2021
224 Trang <1234567>»