Đại điểm kinh doanh bán hàng hóa khác tỉnh thì kê khai nộp thuế ở đâu?

Chủ đề   RSS   
 • #561840 31/10/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 194 lần


  Đại điểm kinh doanh bán hàng hóa khác tỉnh thì kê khai nộp thuế ở đâu?

  - Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế GTGT:

  “c) Trường hợp người nộp thuế cố đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

  …”
  Theo quy định trên, đơn vị phải kê khai và nộp thuế GTGT cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh tại cơ quan quản lý trực tiếp của địa điểm kinh doanh này.

   

   
  890 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561883   31/10/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 122 lần


  Một số công ty sản xuất kinh doanh mặt hàng tiêu dùng có nhiều địa điểm kinh doanh bán hàng hóa khác tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở công ty. Nên vấn đề nộp thuế ở đâu cũng được nhiều công ty thắc mắc. Cảm ơn tác giả đã chia sẽ bài viết trên, xin phép được chia sẽ cho mọi người cùng biết.

   
  Báo quản trị |